×

DONORKONTO DASHBOARD

Visa och hantera din donationshistorik, givarprofil, kvitton, prenumerationer / återkommande betalningar och mer.

Givarinstrumentpanelen är platsen där givare har personlig tillgång till sin historik, givarprofil, kvitton, prenumerationshantering och mer.

När givaren har validerat sin åtkomst (genom att validera sin e-postadress) besöker du Givarpanel sidan får dem tillgång till alla funktioner på givarens instrumentpanel.

När en givare först laddar instrumentpanelen ser de en högnivåvy av all information som är relevant för deras givarprofil på webbplatsen. Om den e-postadress som ställts in som primär på kontot har en associerad Gravatar-bild visas den längst upp till vänster på instrumentpanelen.

På huvudinstrumentfliken ser givaren en högnivåöversikt över deras historik i den första rutan, och några nya donationer nedanför.

För en mer omfattande donationshistorik kan donatorer kolla in Donationshistoria på fliken, som visar möjligheten att bläddra igenom alla donationer i deras historia.

De Redigera profil på fliken kan dina givare uppdatera sin information som adress, e-postmeddelanden och huruvida de föredrar att vara anonyma på framsidan av webbplatsen.

Återkommande donationer på fliken ser du en lista över alla prenumerationer samt alternativ för var och en. Givare kan visa kvitton för var och en, uppdatera betalningsinformation samt säga upp prenumerationen.

De Årliga kvitton på fliken kan givare komma åt och ladda ner sina årliga kvitton för skatt och andra bokföringsändamål.

Om du har några specifika frågor om ditt TOVP-konto, vänligen maila oss på fundraising@tovp.org

  Fliken DONOR ACCOUNT ger dig endast historia om donationer som ges via denna webbplats från och med den 13 juni 2018. För tidigare donationshistorik, kontakta oss på fundraising@tovp.org.

TOVP-uppdrag 22 Marathon-logotyp

Löfte om ditt stöd för MISSION 23 Marathon NU!

Din hängivenhet är vår inspiration

ORDFÖRANDES MEDDELANDE - AMBARISA DAS

Välkommen till Sri Mayapur Chandrodaya Mandir - Temple of the Vedic Planetarium.

Oavsett om du redan är bekant med projektet, eller om du är en ny besökare, hoppas vi att den här webbplatsen kommer att vara informativ och inspirerande.

Sri Mayapur Chandrodaya Mandir - Temple of the Vedic Planetarium, är världshögkvarteret för International Society for Krishna Consciousness, grundat av His Divine Grace AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Projektet ligger i Sri Mayapur, västra Bengal, Indien, födelseplatsen för Sri Chaitanya Mahaprabhu.

Srila Prabhupada, som kom till Mayapur utan ingenting, grundade projektet i början av 1970-talet. Srila Prabhupada bodde ursprungligen i en enkel bhajan kutir under en tid, och sedan byggdes Lotus-byggnaden och blev den första byggnaden i ISKCON. Sedan den tiden, genom visionen av Srila Prabhupada och det hårda arbetet hos otaliga anhängare, har projektet vuxit till att omfatta många områden av hängiven tjänst, inklusive de vackra formerna av Sri Sri Radha-Madhava och deras (åtta) asta-sakhis, Sri Sri Pancha-Tattva och Sri Sri Prahlada-Nrsimhadeva. Besök www.mayapur.com för mer information.

Srila Prabhupadas mest omhuldade dröm för Sridham Mayapur var hans djärva vision för Sri Mayapur Chandrodaya Mandir - Temple of the Vedic Planetarium. Han föreställde sig ett vackert tempel som skulle föra människor från hela världen till födelseplatsen för Chaitanya Mahaprabhu. Han ville också att templet skulle vara ett vediskt planetarium, som skulle presentera universum enligt Srimad Bhagavatam, kärnan i all vedisk litteratur och vedantisk filosofi. Det vediska planetariet skulle direkt utmana den accepterade moderna versionen av universum och fastställa legitimiteten för den vediska versionen, samt använda vetenskapen för att motverka förekomsten av modern ateism. Srila Prabhupada föreslog att utställa universum i en utställning som skulle ta betraktaren med på en resa genom det materiella kosmos till den andliga världen; allt enligt beskrivningarna i Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada ville ha dessa utställningar samt ett vackert tempel inrymt i en specialbyggd kupolbyggnad. Templet skulle också rymma Institutet för vedisk kosmologi som skulle fortsätta forska kring och diskutera universums vediska berättelse.

Under de senaste nio åren har teamet av Vedic Planetarium-templet skapat en vision för projektet enligt de parametrar som Srila Prabhupada för många år sedan lade fram. Det har varit många hängivna involverade i denna ansträngning, av vilka de flesta har ägnat otaliga timmar av tjänst som ett kärleksarbete för Srila Prabhupada. Vi har inspirerats av dessa hängivnas engagemang, av vilka många är unga andra generationens anhängare av hans gudomliga nåd.

Vi hoppas att den vision som skapas här kommer att inspirera alla som besöker att engagera sig i projektet när det utvecklas till fullo under de kommande åren av byggnadsarbeten som leder till den stora öppningen 2023. Denna korta tid kvar till den stora öppningen, som kommer också att fira 50-årsjubileet för hela Mayapur-projektet, har på lämpligt sätt fått namnet MISSION 23 MARATHON. Vi kräver fortfarande en hel del medel för att slutföra konstruktionen efter att ha gått in i fas 2 som omfattar ytbehandlings- och inredningsarbeten. Vi har anställt ett världsklass Project Management Company (PMC) för att hjälpa oss med det. Det finns många olika möjligheter att donera till TOVP på den här webbplatsen och vi skickar ödmjukt vår begäran om din hjälp. Vårt motto är ”Att höja Lord Caitanias tempel av varje hängivares händer”.

Besök gärna ofta, eftersom vi försöker hålla innehållet friskt och uppdaterat. Vi alla vid Temple of the Vedic Planetarium team ber ödmjukt för Srila Prabhupadas välsignelser, de tidigare Acharyas och alla Vaisnavas. Detta är ett projekt som har genomförts under många år av många dedikerade anhängare. Vi hoppas att denna monumentala insats snart kommer att bära frukt genom Sri Guru och Sri Gauranga.

Din ödmjuka tjänare,
Ambarisa Das

TOPP
sv_SESwedish