Rooms of Worship Donors

wdt_ID ROOM SPONSORED BY COUNTRY
1 01. Radharani Pakshala Subhavilas Pr/ Indresh Pr Canada
2 04. Bhoga Bhandar Shankar Das/ Shanti Devi Dasi Canada
3 07. ND Sringara Nilayam Subhavilas Pr/ Indresh Pr Canada
4 08. GP Sringara Nilayam Shankar Canada
5 09. RM Bhushana Nilayam Minakshi devi dasi & Family Canada
6 10. PT Bhushana Nilayam Shankar Canada
7 16. Pujari Nilayam Puspavan & Nandidevi USA
8 21. Abhishek Niyojana Shala Guruprasad Prabhu Canada
10 18. Vrindadevi Nilayam Gopinath and Pushpa USA
11 12. RM Vastra Nirman Karyalaya Joseph Braganza USA
12 05. RM Sringara Nilayam Trishana Govender South Africa
13 06. PT Sringara Nilayam Gopalkrishna and Radhika India
14 02. Utsava Pakshala Madhavananda Das Myanmar
15 03. Madhuram Pakshala (A1) for Cake Nanda Dulal Das & Savitri Devi Dasi USA
16 03. Madhuram Pakshala (A2) for Sweets Sadhu Bhushan Das Australa
17 11. ND Bhushana Nilayam Akhmet Januyasy Kazakhstan
18 13. PT Vastra Nirman Karyalaya Ananda Tirtha Das Mayapur
19 14. ND Vastra Nirman Karyalaya Narhari Prabhu Gujarat
20 15. Mukhya Pujari Nilayam HG Jananivas Prabhu Mayapur
21 17. Nityananda Upakarana Nilayam Konstantin Seliunin Russia
22 19. Keshava Nilayam Lakshmana dd Pune
23 20. Ananda Utsava Nilayam Devika Moodley South Africa
24 31. Patra Paksalam Nilayam Bhaktivedanta Research Center India
25 35. Brahma Utsav Nilayam 3 Srinivas Kunku India
26 24. RM Bhojan Thali Nirmanan Anuj & Geetima Garg Middle East