Doadores de salas de culto

wdt_ID SALA PATROCINADO POR PAÍS
1 01. Radharani Pakshala Subhavilas Pr / Indresh Pr Canadá
2 04. Bhoga Bhandar Shankar Das / Shanti Devi Dasi Canadá
3 07. ND Sringara Nilayam Subhavilas Pr / Indresh Pr Canadá
4 08. GP Sringara Nilayam Shankar Canadá
5 09. RM Bhushana Nilayam Minakshi devi dasi e família Canadá
6 10. PT Bhushana Nilayam Shankar Canadá
7 16. Pujari Nilayam Puspavan e Nandidevi EUA
8 21. Abhishek Niyojana Shala Guruprasad Prabhu Canadá
10 18. Vrindadevi Nilayam Gopinath e Pushpa EUA
11 12. RM Vastra Nirman Karyalaya Joseph Braganza EUA
12 05. RM Sringara Nilayam Trishana Govender África do Sul
13 06. PT Sringara Nilayam Gopalkrishna e Radhika Índia
14 02. Utsava Pakshala Madhavananda Das Myanmar
15 03. Madhuram Pakshala (A1) para Bolo Nanda Dulal Das e Savitri Devi Dasi EUA
16 03. Madhuram Pakshala (A2) para doces Sadhu Bhushan Das Austrália
17 11. ND Bhushana Nilayam Akhmet Januyasy Cazaquistão
18 13. PT Vastra Nirman Karyalaya Ananda Tirtha Das Mayapur
19 14. ND Vastra Nirman Karyalaya Nahari Prabhu Gujarat
20 15. Mukhya Pujari Nilayam HG Jananivas Prabhu Mayapur
21 17. Nityananda Upakarana Nilayam Konstantin Seliunin Rússia
22 19. Keshava Nilayam Lakshmana dd Pune
23 20. Ananda Utsava Nilayam Devika Moodley África do Sul
24 31. Patra Paksalam Nilayam Centro de Pesquisa Bhaktivedanta Índia
25 35. Brahma Utsav Nilayam 3 Srinivas Kunku Índia
26 24. RM Bhojan Thali Nirmanan Anuj e Geetima Garg Médio Oriente