Báo cáo tài chính năm 2019

Minh bạch tài chính là điều quan trọng hàng đầu trong báo cáo thu nhập và chi phí TOVP. Tất cả các khoản tài chính của chúng tôi đều được giám sát cẩn thận thông qua hệ thống kiểm toán 4 cấp để đảm bảo rằng không một khoản tiền nào bị lãng phí, sai sót hoặc bị chiếm đoạt. Đây là bốn biện pháp kiểm toán mà chúng tôi đã thực hiện để tất cả các nhà tài trợ của chúng tôi có thể tin tưởng rằng các khoản đóng góp của họ đã được chi tiêu tốt:

  1. CNK RK và Co là công ty kế toán Ấn Độ của chúng tôi: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman và Wakefield, Tư vấn Quản lý Dự án của chúng tôi giám sát các chi phí của chúng tôi: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Cục ISKCON Ấn Độ nhận báo cáo kế toán thường xuyên
  4. Của chúng tôi Công ty kế toán Hoa Kỳ xử lý thu nhập thông qua TOVP Foundation

 

CHI PHÍ

wdt_ID Chi tiết Tháng ba tháng ba Tháng Tư và tháng Sáu Tháng chín tháng bảy Tháng Mười Tháng Mười Hai Tổng bằng INR Tổng bằng USD
1 Chi phí cho các công trình ngoại thất 69,817,482 37,894,806 24,989,816 43,339,260 176,041,364 $ 2,514,877
2 Nguyên vật liệu 40,924,496 20,244,321 1,934,783 16,817,906 79,921,506 $ 1,141,736
3 Nhân công 6,878,966 4,555,020 6,464,355 6,926,838 24,825,179 $ 354,645
4 Thanh toán cho nhà thầu & nhà cung cấp 22,014,020 12,802,710 15,952,693 19,228,194 69,997,617 $ 999,966
5 Vận chuyển 0 292,755 637,985 366,322 1,297,062 $ 18,529
6 Chi phí về nội thất 23,695,573 34,206,422 53,929,512 130,923,141 242,754,648 $ 3,467,924
7 Thanh toán cho nhà cung cấp & nhà cung cấp 19,995,783 28,192,278 48,708,274 124,244,103 221,140,438 $ 3,159,149
8 Phí Tư vấn Nội thất 3,699,790 6,014,144 5,221,238 6,679,038 21,614,210 $ 308,774
9 Tài sản cố định đã mua 596,434 668,813 914,900 110,768 2,290,915 $ 32,727
10 Công việc tư vấn kiến trúc 1,724,287 1,028,561 1,006,000 1,480,134 5,238,982 $ 74,843
 

QUYÊN GÓP

wdt_ID Tháng Năm / 2019 Đóng góp của Ấn Độ Đóng góp nước ngoài Tổng hàng tháng tính bằng INR Tương đương USD
15 tháng Giêng 12,848,541 30,358,674 43,207,215 $617,246
16 tháng 2 6,359,527 16,878,962 23,238,489 $331,978
17 tháng Ba 25,521,184 16,588,473 42,109,657 $601,567
18 Tháng tư 23,287,962 25,879,527 49,167,489 $702,393
19 có thể 27,447,937 54,218,154 81,666,091 $1,166,658
20 Tháng sáu 11,168,399 22,965,276 34,133,675 $487,624
21 Tháng bảy 22,209,287 19,546,436 41,755,723 $596,510
22 tháng Tám 8,335,863 53,285,598 61,621,461 $880,307
23 Tháng Chín 20,334,578 11,495,882 31,830,460 $454,721
24 Tháng Mười 13,198,338 28,018,561 41,216,899 $588,813