Хандивлагчдыг шүтэх өрөөнүүд

wdt_ID Өрөө ИВЭЭН ТЭТГЭСЭН УЛС
1 1. Радхарани Пакшала Subhavilas Pr / Indresh Pr Канад
2 4. Бхога Бхандар Shankar Das / Shanti Devi Dasi Канад
3 7. ND Sringara Nilayam Subhavilas Pr / Indresh Pr Канад
4 8. GP Sringara Nilayam Шанкар Канад
5 9. Р.М.Бушана Нилаям Minakshi devi dasi & Гэр бүл Канад
6 10. П.Т.Бхушана Нилаям Шанкар Канад
7 16. Пужари Нилаям Пуспаван ба Нандидэви АНУ
8 21. Абхишек Ниёжана Шала Гурупрасад Прабху Канад
10 18. Вриндадеви Нилаям Гопинат ба Пушпа АНУ
11 12. RM Vastra Nirman Karyalaya Жозеф Браганза АНУ