Οικονομική Έκθεση 2019

Η οικονομική διαφάνεια είναι ύψιστης σημασίας στην αναφορά εσόδων και εξόδων TOVP. Όλα τα οικονομικά μας παρακολουθούνται προσεκτικά μέσω ενός συστήματος ελέγχου 4 βαθμίδων για να διασφαλιστεί ότι δεν χαθεί τίποτα, χάθηκε ή υπεξαιρεθεί. Αυτά είναι τα τέσσερα ελεγκτικά μέτρα που έχουμε εφαρμόσει, ώστε όλοι οι δωρητές μας να είναι σίγουροι ότι οι δωρεές τους δαπανώνται καλά:

  1. CNK RK και Co είναι η λογιστική εταιρεία μας στην Ινδία: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Κουσμάν & Γουέικφιλντ, το Σύμβουλο Διαχείρισης Έργων μας επιβλέπει τα έξοδά μας: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Γραφείο ΙΣΚΚΟΝ Ινδία λαμβάνει τακτικές λογιστικές εκθέσεις
  4. Μας Λογιστική εταιρεία των ΗΠΑ χειρίζεται τα έσοδα μέσω του TOVP Foundation

 

ΕΞΟΔΑ

wdt_ID Λεπτομέριες Ιανουάριος - Μάρτιος Απρίλιος - Ιούνιος Ιούλιος - Σεπτέμβριος Οκτώβριος - Δεκέμβριος Σύνολο σε INR Σύνολο σε USD
1 Έξοδα για εξωτερικές εργασίες 69,817,482 37,894,806 24,989,816 43,339,260 176,041,364 $ 2,514,877
2 Υλικά 40,924,496 20,244,321 1,934,783 16,817,906 79,921,506 $ 1,141,736
3 Εργασία 6,878,966 4,555,020 6,464,355 6,926,838 24,825,179 $ 354,645
4 Πληρωμή σε εργολάβους & προμηθευτές 22,014,020 12,802,710 15,952,693 19,228,194 69,997,617 $ 999,966
5 Μεταφορά 0 292,755 637,985 366,322 1,297,062 $ 18,529
6 Έξοδα για εσωτερικές εργασίες 23,695,573 34,206,422 53,929,512 130,923,141 242,754,648 $ 3,467,924
7 Πληρωμή σε Πωλητές & Προμηθευτές 19,995,783 28,192,278 48,708,274 124,244,103 221,140,438 $ 3,159,149
8 Προμήθειες εσωτερικού συμβούλου 3,699,790 6,014,144 5,221,238 6,679,038 21,614,210 $ 308,774
9 Αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων 596,434 668,813 914,900 110,768 2,290,915 $ 32,727
10 Αρχιτεκτονικές συμβουλευτικές εργασίες 1,724,287 1,028,561 1,006,000 1,480,134 5,238,982 $ 74,843
 

Δωρεές

wdt_ID Μήνας Έτος/2019 Ινδική συνεισφορά Ξένη συνεισφορά Μηνιαίο σύνολο σε INR Ισοδύναμο σε USD
15 Ιανουάριος 12,848,541 30,358,674 43,207,215 $617,246
16 Φεβρουάριος 6,359,527 16,878,962 23,238,489 $331,978
17 Μάρτιος 25,521,184 16,588,473 42,109,657 $601,567
18 Απρίλιος 23,287,962 25,879,527 49,167,489 $702,393
19 Ενδέχεται 27,447,937 54,218,154 81,666,091 $1,166,658
20 Ιούνιος 11,168,399 22,965,276 34,133,675 $487,624
21 Ιούλιος 22,209,287 19,546,436 41,755,723 $596,510
22 Αύγουστος 8,335,863 53,285,598 61,621,461 $880,307
23 Σεπτέμβριος 20,334,578 11,495,882 31,830,460 $454,721
24 Οκτώβριος 13,198,338 28,018,561 41,216,899 $588,813