Finanční zpráva za rok 2019

Při vykazování příjmů a výdajů TOVP je nanejvýš důležitá finanční transparentnost. Všechny naše finance jsou pečlivě sledovány prostřednictvím čtyřstupňového kontrolního systému, aby bylo zajištěno, že nebude zbytečně promarněno, utraceno nebo zneužito. Toto jsou čtyři kontrolní opatření, která jsme zavedli, aby si všichni naši dárci mohli být jisti, že jejich dary jsou dobře vynaloženy:

  1. CNK RK a spol jsou naše indická účetní firma: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, naše náklady na projektové řízení dohlíží na naše náklady: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau dostává pravidelné účetní zprávy
  4. Náš Americká účetní firma zpracovává příjmy prostřednictvím Nadace TOVP

 

VÝDAJE

wdt_ID Detaily Leden - březen Duben - červen Červenec - září Říjen - prosinec Celkem v INR Celkem v USD
1 Výdaje na exteriérové práce 69,817,482 37,894,806 24,989,816 43,339,260 176,041,364 $ 2,514,877
2 Materiály 40,924,496 20,244,321 1,934,783 16,817,906 79,921,506 $ 1,141,736
3 Práce 6,878,966 4,555,020 6,464,355 6,926,838 24,825,179 $ 354,645
4 Platba dodavatelům a dodavatelům 22,014,020 12,802,710 15,952,693 19,228,194 69,997,617 $ 999,966
5 Přeprava 0 292,755 637,985 366,322 1,297,062 $ 18,529
6 Výdaje na vnitřní práce 23,695,573 34,206,422 53,929,512 130,923,141 242,754,648 $ 3,467,924
7 Platba prodejcům a dodavatelům 19,995,783 28,192,278 48,708,274 124,244,103 221,140,438 $ 3,159,149
8 Poplatky za interiérového konzultanta 3,699,790 6,014,144 5,221,238 6,679,038 21,614,210 $ 308,774
9 Zakoupená dlouhodobá aktiva 596,434 668,813 914,900 110,768 2,290,915 $ 32,727
10 Architektonické poradenské práce 1,724,287 1,028,561 1,006,000 1,480,134 5,238,982 $ 74,843
 

Dary

wdt_ID Měsíc Rok/2019 Indický příspěvek Zahraniční příspěvek Měsíčně celkem v INR Ekvivalent v USD
15 leden 12,848,541 30,358,674 43,207,215 $617,246
16 Únor 6,359,527 16,878,962 23,238,489 $331,978
17 březen 25,521,184 16,588,473 42,109,657 $601,567
18 duben 23,287,962 25,879,527 49,167,489 $702,393
19 Smět 27,447,937 54,218,154 81,666,091 $1,166,658
20 červen 11,168,399 22,965,276 34,133,675 $487,624
21 červenec 22,209,287 19,546,436 41,755,723 $596,510
22 srpen 8,335,863 53,285,598 61,621,461 $880,307
23 září 20,334,578 11,495,882 31,830,460 $454,721
24 říjen 13,198,338 28,018,561 41,216,899 $588,813