Finanční zpráva 2015

Při vykazování příjmů a výdajů TOVP je nanejvýš důležitá finanční transparentnost. Všechny naše finance jsou pečlivě sledovány prostřednictvím čtyřstupňového kontrolního systému, aby bylo zajištěno, že nebude zbytečně promarněno, utraceno nebo zneužito. Toto jsou čtyři kontrolní opatření, která jsme zavedli, aby si všichni naši dárci mohli být jisti, že jejich dary jsou dobře vynaloženy:

  1. CNK RK a spol jsou naše indická účetní firma: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, naše náklady na projektové řízení dohlíží na naše náklady: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau dostává pravidelné účetní zprávy
  4. Náš Americká účetní firma zpracovává příjmy prostřednictvím Nadace TOVP

 

VÝDAJE

wdt_ID Měsíc rok Personál Údržba kanceláře Stroje a zařízení Konzultanti Konstrukce Měsíčně celkem v INR Ekvivalent v USD
1 leden 671,427.00 928,102.00 2,481,869.00 576,316.00 8,932,552.00 13,590,266.00 $210,050
2 Únor 1,055,767.00 2,193,103.00 278,402.00 556,446.00 21,421,670.00 25,505,388.00 $394,210
3 březen 1,604,685.00 877,093.00 5,056.00 304,446.00 21,895,621.00 24,686,901.00 $381,560
4 duben 34,563.00 467,194.00 45,360.00 587,491.00 23,438,618.00 24,573,226.00 $379,803
5 Smět 699,154.00 485,120.00 1,972,501.00 440,045.00 30,458,578.00 34,055,398.00 526,359
6 červen 657,122.00 802,223.00 373,966.00 368,045.00 27,368,350.00 29,569,706.00 457,028
7 červenec 702,153.00 901,821.00 242,969.00 593,078.00 32,015,143.00 34,455,164.00 532,537
8 srpen 643,074.00 432,295.00 2,708,248.00 506,545.00 18,797,102.00 23,087,264.00 356,836
9 září 683,335.00 876,902.00 59,756.00 662,361.00 17,656,979.00 19,939,333.00 308,181
10 říjen 894,552.00 1,547,629.00 111,000.00 1,272,933.00 21,660,326.00 25,486,440.00 393,917

Dary

wdt_ID Měsíc rok Indický příspěvek Zahraniční příspěvek Měsíčně celkem v INR Ekvivalent v USD
1 leden 5,775,455.00 9,969,389.00 15,744,844.00 $243,352
2 Únor 26,412,539.00 8,178,697.00 34,591,236.00 $534,640
3 březen 24,351,332.00 18,851,128.00 43,202,460.00 $667,735
4 duben 11,981,343.00 5,848,925.00 17,830,268.00 $275,584
5 Smět 7,666,051.00 69,317,970.00 76,984,021.00 1,189,861
6 červen 5,362,057.00 11,135,862.00 16,497,919.00 254,991
7 červenec 10,787,684.00 16,451,676.00 27,239,360.00 421,010
8 srpen 5,545,956.00 55,503,271.00 61,049,227.00 943,574
9 září 4,422,993.00 17,668,346.00 22,091,339.00 341,443
10 říjen 5,975,151.00 23,113,224.00 29,088,375.00 449,588