ఆర్థిక నివేదిక 2014

TOVP ఆదాయం మరియు వ్యయ రిపోర్టింగ్‌లో ఆర్థిక పారదర్శకత చాలా ముఖ్యమైనది. మా అన్ని ఆర్ధికవ్యవస్థలు 4-స్థాయి ఆడిటింగ్ వ్యవస్థ ద్వారా జాగ్రత్తగా పర్యవేక్షించబడతాయి, ఒక వ్యర్థం వృథా కాకుండా, తప్పుగా లేదా దుర్వినియోగం కాకుండా చూసుకోవాలి. ఇవి మేము ఉంచిన నాలుగు ఆడిటింగ్ చర్యలు కాబట్టి మా దాతలందరూ వారి విరాళాలు బాగా ఖర్చు చేసినట్లు నమ్మకంగా ఉండవచ్చు:

  1. CNK RK మరియు కో మన భారత అకౌంటింగ్ సంస్థ: http://www.arkayandarkay.com/
  2. కుష్మాన్ & వేక్ఫీల్డ్, మా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ కన్సల్టెన్సీ మా ఖర్చులను పర్యవేక్షిస్తుంది: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ఇస్కాన్ ఇండియా బ్యూరో సాధారణ అకౌంటింగ్ నివేదికలను అందుకుంటుంది
  4. మా యుఎస్ అకౌంటింగ్ సంస్థ TOVP ఫౌండేషన్ ద్వారా ఆదాయాన్ని నిర్వహిస్తుంది

 

ఖర్చులు

wdt_ID నెల / సంవత్సరం సిబ్బంది కార్యాలయ నిర్వహణ యంత్రాలు & సామగ్రి కన్సల్టెంట్స్ నిర్మాణం INR లో నెలవారీ మొత్తం USD లో సమానం
1 జనవరి 641,185 561,334 108,623 11,848,814 13,159,956 219,333.00
2 ఫిబ్రవరి 690,090 757,184 197,623 4,067,793 5,712,690 95,212.00
3 మార్చి 867,516 1,037,832 23,500 316,883 5,384,663 7,630,394 127,173.00
4 ఏప్రిల్ 141,870 626,927 6,000 108,623 7,363,246 8,246,666 137,444.00
5 మే 572,380 1,127,681 45,450 1,688,420 13,649,379 17,083,310 284,722.00
6 జూన్ 658,000 789,639 16,200 1,110,268 13,152,630 15,726,737 262,112.00
7 జూలై 660,540 536,937 113,680 22,189,503 23,500,660 391,678.00
8 ఆగస్టు 479,558 611,529 360,680 22,468,378 23,920,145 0.00
9 సెప్టెంబర్ 610,977 868,567 119,875 559,180 23,046,883 25,205,482 0.00
10 అక్టోబర్ 462,157 750,298 287,254 359,180 17,387,148 19,246,037 0.00

విరాళాలు

wdt_ID నెల / సంవత్సరం భారతీయ సహకారం విదేశీ సహకారం INR లో నెలవారీ మొత్తం USD లో సమానం
1 జనవరి 1,927,776 3,749,879 5,677,655 94,628.00
2 ఫిబ్రవరి 4,078,301 2,434,906 6,513,207 108,553.00
3 మార్చి 22,209,333 34,571,333 56,780,666 946,344.00
4 ఏప్రిల్ 2,312,390 9,587,871 11,900,261 198,338.00
5 మే 8,080,860 8,688,245 16,769,105 279,485.00
6 జూన్ 9,079,709 6,814,883 15,894,592 264,910.00
7 జూలై 4,863,104 12,823,334 17,686,438 294,774.00
8 ఆగస్టు 2,404,333 6,447,795 8,852,128 147,535.00
9 సెప్టెంబర్ 8,157,848 9,049,801 17,207,649 286,794.00
10 అక్టోబర్ 7,269,249 6,805,941 14,075,190 234,587.00