Pogoji

Prosimo, natančno preberite te pogoje uporabe, preden začnete uporabljati spletno mesto - tovp.org. Z uporabo našega spletnega mesta potrjujete, da sprejemate te pogoje uporabe in se strinjate, da jih spoštujete. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe, se vzdržite uporabe našega spletnega mesta.

Zanašanje na objavljene informacije in omejitev odgovornosti

materiali na našem spletnem mestu so na voljo zgolj za splošne informacije in ne trdijo, da so pravni ali drugi strokovni nasveti, in se kot taki nanje ne zanašajo.

Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo, ki bi lahko nastala zaradi dostopa do informacij na tem spletnem mestu ali zanašanja nanje, in v največji možni meri, ki jo dovoljuje indijska zakonodaja, izključujemo vso odgovornost za izgubo ali škodo, ki je neposredna ali posredna zaradi uporabe te strani.

Informacije o nas

http://www.tovp.org je spletno mesto, ki ga upravlja Mednarodno društvo za zavest Krišne (»Mi«); smo nevladna organizacija, registrirana v Indiji s številko 147120066. Naš sedež je 49 Hare Krišna Land, Juhu, Mumbai, Maharastra, Indija. Imamo še druge pisarne v Sri Mayapur, Nadia Dist. Zahodna Bengalija, 741313.

Dostop do naše strani

Dostop do našega spletnega mesta je začasno dovoljen in si pridržujemo pravico do umika ali spremembe storitve, ki jo ponujamo na naši spletni strani, brez predhodnega obvestila (glej spodaj). Ne bomo odgovorni, če iz kakršnega koli razloga naše spletno mesto ni na voljo kadar koli ali v katerem koli obdobju.

Pravice intelektualne lastnine

Smo lastnik ali imetnik licence vseh pravic intelektualne lastnine na naši spletni strani in v gradivu, objavljenem na naši spletni strani. Ta dela so zaščitena z zakoni in pogodbami o avtorskih pravicah po vsem svetu. Vse take pravice so pridržane.

Natisnete lahko en izvod in prenesete izvlečke vseh strani z našega spletnega mesta za osebno uporabo in druge osebe v svoji organizaciji opozorite na gradivo, objavljeno na našem spletnem mestu.

Ne smete spreminjati papirja ali digitalnih kopij materialov, ki ste jih na kakršen koli način odtisnili ali prenesli, in ne uporabljajte nobenih ilustracij, fotografij, video ali zvočnih zaporedij ali katere koli grafike ločeno od kakršnega koli spremnega besedila.

Vedno je treba priznati naš status (in vseh identificiranih sodelujočih) kot avtorjev gradiva na naši spletni strani.

Nobenega dela materialov na naši spletni strani ne smete uporabljati v komercialne namene, ne da bi za to dobili dovoljenje od nas ali naših dajalcev licence.

Če natisnete, kopirate ali prenesete kateri koli del našega spletnega mesta, ki krši te pogoje uporabe, bo vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj prenehala in po naši želji morate vrniti ali uničiti vse kopije gradiva, ki ste ga naredili.

Naše spletno mesto se redno spreminja

Prizadevamo si, da naše spletno mesto redno posodabljamo in lahko vsebino kadar koli spremenimo. Če se pojavi potreba, lahko začasno ustavimo dostop do naše strani ali jo za nedoločen čas zapremo. Katero koli gradivo na našem spletnem mestu je lahko kadar koli zastarelo in ga nismo dolžni posodabljati.

Naša odgovornost

Gradivo, prikazano na naši spletni strani, je na voljo brez kakršnih koli jamstev, pogojev ali jamstev glede natančnosti. V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, mi in s tem povezane tretje osebe s tem izrecno izključujemo:

 • Vsi pogoji, garancije in drugi pogoji, ki bi jih sicer lahko navajali zakon, običajno pravo ali pravičnost.
 • Kakršna koli odgovornost za kakršno koli neposredno, posredno ali posledično izgubo ali škodo, ki jo utrpi kateri koli uporabnik v zvezi z našim spletnim mestom ali v povezavi z uporabo, nezmožnostjo uporabe ali rezultati uporabe našega spletnega mesta, vseh spletnih strani, povezanih z našim spletnim mestom, in kakršnim koli materialom objavljeno na našem spletnem mestu, vključno brez kakršne koli odgovornosti za:
  • izguba dohodka ali dohodka
  • izguba posla
  • izguba dobička ali pogodb
  • izguba predvidenih prihrankov
  • izguba podatkov
  • izguba dobre volje
  • zapravljen čas upravljanja ali pisarne; in za kakršno koli drugo izgubo ali kakršno koli škodo, ne glede na to, ali je povzročena z delikti (vključno z malomarnostjo), kršitvijo pogodbe ali kako drugače, tudi če je to predvidljivo, pod pogojem, da ta pogoj ne preprečuje zahtevkov za izgubo ali škodo na vašem opredmetenem premoženju ali katere koli druge zahtevke za neposredno finančno izgubo, ki jih nobena od zgoraj navedenih kategorij ne izključuje.

To ne vpliva na našo odgovornost za smrt ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz naše malomarnosti, niti na našo odgovornost za goljufivo zavajanje ali lažno predstavljanje bistvene zadeve niti na katero koli drugo odgovornost, ki je v skladu z veljavno zakonodajo ni mogoče izključiti ali omejiti.

Informacije o vas in vaših obiskih našega spletnega mesta

Podatke o vas obdelujemo v skladu z našo politiko zasebnosti  https://tovp.org/about-us/privacy-policy/. Z uporabo našega spletnega mesta soglašate s takšno obdelavo in jamčite, da so vsi vaši podatki točni.

Virusi, vdori in druga kazniva dejanja

Naše strani ne smete zlorabiti z zavestnim uvajanjem virusov, trojanskih virusov, črvov, logičnih bomb ali drugega materiala, ki je škodljiv ali tehnološko škodljiv. Ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do našega spletnega mesta, strežnika, na katerem je shranjeno naše spletno mesto, ali katerega koli strežnika, računalnika ali baze podatkov, povezanih z našim spletnim mestom. Našega spletnega mesta ne smete napasti z napadom na zavrnitev storitve ali z distribuiranim napadom na zavrnitev storitve.

Če kršite to določbo, bi storili kaznivo dejanje po Zakonu o zlorabi računalnika iz leta 1990. Vsako takšno kršitev bomo prijavili ustreznim organom pregona in z njimi sodelovali tako, da jim razkrijemo vašo identiteto. V primeru takšne kršitve vaša pravica do uporabe našega spletnega mesta takoj preneha.

Ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi porazdeljenega napada na zavrnitev storitve, virusov ali drugega tehnološko škodljivega materiala, ki bi lahko okužil vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drugo lastniško gradivo zaradi vaše uporabe naše spletne strani ali za prenos katerega koli gradiva, objavljenega na naši spletni strani ali na kateri koli spletni strani, povezani z našo spletno stranjo.

Povezave z našega spletnega mesta

Kadar naše spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, so te povezave na voljo samo za vašo informacijo. Nimamo nadzora nad vsebino teh strani ali virov in ne prevzemamo nobene odgovornosti zanje ali za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi vaše uporabe. Pri dostopu do spletnega mesta prek našega spletnega mesta vam svetujemo, da preverite njihove pogoje uporabe in pravilnike o zasebnosti, da zagotovite skladnost in določite, kako lahko uporabljajo vaše podatke.

Pristojnost in veljavno pravo

Indijska sodišča bodo neizključno pristojna za vse zahtevke, ki izhajajo iz ali so povezani z obiskom našega spletnega mesta.

Te pogoje uporabe in vse spore ali zahtevke, ki izhajajo iz njih ali so v zvezi z njimi ali njihovimi predmeti ali oblikovanjem (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki), ureja in razlaga indijska zakonodaja.

Različice

Te pogoje uporabe lahko kadar koli spremenimo s spremembo te strani. Pričakuje se, da boste občasno pregledali to stran, da boste opazili kakršne koli spremembe, ki smo jih naredili, saj so za vas zavezujoče. Nekatere določbe v teh pogojih uporabe lahko nadomestijo tudi določbe ali obvestila, objavljena drugje na naši spletni strani.

Vaša skrb

Če imate kakršne koli pomisleke glede gradiva, ki se pojavlja na naši spletni strani, se obrnite na tovpinfo@gmail.com.

Zahvaljujemo se vam za obisk našega spletnega mesta.