Računovodsko poročilo 2014

Finančna preglednost je izjemnega pomena pri poročanju o prihodkih in odhodkih TOVP. Vse naše finance skrbno spremljamo s štiristopenjskim revizijskim sistemom, da zagotovimo, da se noter ne zapravi, ne zapravi ali prisvoji. To so štirje revizijski ukrepi, ki smo jih uvedli, tako da so lahko vsi naši donatorji prepričani, da so njihove donacije dobro porabljene:

  1. CNK RK in Co smo naše indijsko računovodsko podjetje: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, naše svetovanje pri vodenju projektov nadzira naše stroške: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON indijski urad redno prejema računovodska poročila
  4. Naše Ameriško računovodsko podjetje skrbi za dohodek prek fundacije TOVP

 

STROŠKI

wdt_ID Mesec / leto Osebje Vzdrževanje pisarne Stroji in oprema Svetovalci Gradnja Mesečni skupni znesek v INR Protivrednost v USD
1 Januarja 641,185 561,334 108,623 11,848,814 13,159,956 219,333.00
2 Februarja 690,090 757,184 197,623 4,067,793 5,712,690 95,212.00
3 Marec 867,516 1,037,832 23,500 316,883 5,384,663 7,630,394 127,173.00
4 April 141,870 626,927 6,000 108,623 7,363,246 8,246,666 137,444.00
5 Maj 572,380 1,127,681 45,450 1,688,420 13,649,379 17,083,310 284,722.00
6 Junij 658,000 789,639 16,200 1,110,268 13,152,630 15,726,737 262,112.00
7 Julij 660,540 536,937 113,680 22,189,503 23,500,660 391,678.00
8 Avgust 479,558 611,529 360,680 22,468,378 23,920,145 0.00
9 September 610,977 868,567 119,875 559,180 23,046,883 25,205,482 0.00
10 Oktober 462,157 750,298 287,254 359,180 17,387,148 19,246,037 0.00

DONACIJE

wdt_ID Mesec / leto Indijski prispevek Prispevek tujcev Mesečni skupni znesek v INR Protivrednost v USD
1 Januarja 1,927,776 3,749,879 5,677,655 94,628.00
2 Februarja 4,078,301 2,434,906 6,513,207 108,553.00
3 Marec 22,209,333 34,571,333 56,780,666 946,344.00
4 April 2,312,390 9,587,871 11,900,261 198,338.00
5 Maj 8,080,860 8,688,245 16,769,105 279,485.00
6 Junij 9,079,709 6,814,883 15,894,592 264,910.00
7 Julij 4,863,104 12,823,334 17,686,438 294,774.00
8 Avgust 2,404,333 6,447,795 8,852,128 147,535.00
9 September 8,157,848 9,049,801 17,207,649 286,794.00
10 Oktober 7,269,249 6,805,941 14,075,190 234,587.00