Računovodsko poročilo 2013

Finančna preglednost je izjemnega pomena pri poročanju o prihodkih in odhodkih TOVP. Vse naše finance skrbno spremljamo s štiristopenjskim revizijskim sistemom, da zagotovimo, da se noter ne zapravi, ne zapravi ali prisvoji. To so štirje revizijski ukrepi, ki smo jih uvedli, tako da so lahko vsi naši donatorji prepričani, da so njihove donacije dobro porabljene:

  1. CNK RK in Co smo naše indijsko računovodsko podjetje: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, naše svetovanje pri vodenju projektov nadzira naše stroške: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON indijski urad redno prejema računovodska poročila
  4. Naše Ameriško računovodsko podjetje skrbi za dohodek prek fundacije TOVP

 

STROŠKI

wdt_ID Mesec / leto Osebje Vzdrževanje pisarne Svetovalci Gradnja Mesečni skupni znesek v INR Protivrednost v USD
1 Januarja 556,695 764,313 129,000 61,861,644 63,311,652 1,055,194.00
2 Februarja 570,350 1,094,322 81,000 42,995,193 44,740,865 745,681.00
3 Marec 583,598 608,211 599,424 27,442,282 29,233,515 487,225.00
4 April 503,900 515,500 179,821 8,853,868 10,053,089 167,551.00
5 Maj 573,174 523,871 204,821 10,192,828 11,494,694 191,578.00
6 Junij 553,265 705,604 2,664,269 8,573,921 12,497,059 208,284.00
7 Julij 544,640 662,934 248,821 5,921,095 7,377,490 122,958.00
8 Avgust 569,515 329,301 249,765 8,003,915 9,152,496 152,542.00
9 September 604,683 1,260,878 353,961 13,034,223 15,253,745 254,229.00
10 Oktober 574,951 739,745 738,823 12,883,308 14,936,827 248,947.00

DONACIJE

wdt_ID Mesec / leto Indijski prispevek Prispevek tujcev Mesečni skupni znesek v INR Protivrednost v USD
1 Januarja 12,782,910 51,384,318 64,167,228 1,069,454.00
2 Februarja 320,349 511,307 831,656 13,861.00
3 Marec 1,341,397 22,567 1,363,964 22,733.00
4 April 1,481,269 2,788,689 4,269,958 71,166.00
5 Maj 778,910 1,137,652 1,916,562 31,943.00
6 Junij 6,711,343 9,444,242 16,155,585 269,260.00
7 Julij 685,883 3,543,228 4,229,111 70,485.00
8 Avgust 6,549,311 6,948,339 13,497,650 224,961.00
9 September 1,412,019 3,273,686 4,685,705 78,095.00
10 Oktober 4,586,053 1,304,103 5,890,156 98,169.00