Finančná správa 2013

Finančná transparentnosť je pri vykazovaní príjmov a výdavkov TOVP nanajvýš dôležitá. Všetky naše financie sú starostlivo monitorované prostredníctvom štvorstupňového systému auditu, aby sme zaistili, že nebude zbytočne premrhané, nesprávne vynaložené alebo zneužité. Toto sú štyri audítorské opatrenia, ktoré sme zaviedli, aby si všetci naši darcovia mohli byť istí, že ich dary sú použité správne:

  1. CNK RK a spol sú naša účtovná firma v Indii: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, naše poradenstvo v oblasti projektového riadenia dohliada na naše náklady: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Úrad ISKCON India prijíma pravidelné účtovné správy
  4. Náš Účtovná firma v USA vybavuje príjmy prostredníctvom nadácie TOVP

 

VÝDAVKY

wdt_ID Mesiac rok Zamestnanci Údržba kancelárie Konzultanti Konštrukcia Mesačne spolu v INR Ekvivalent v USD
1 Januára 556,695 764,313 129,000 61,861,644 63,311,652 1,055,194.00
2 Februára 570,350 1,094,322 81,000 42,995,193 44,740,865 745,681.00
3 Marca 583,598 608,211 599,424 27,442,282 29,233,515 487,225.00
4 Apríla 503,900 515,500 179,821 8,853,868 10,053,089 167,551.00
5 Smieť 573,174 523,871 204,821 10,192,828 11,494,694 191,578.00
6 Júna 553,265 705,604 2,664,269 8,573,921 12,497,059 208,284.00
7 Júla 544,640 662,934 248,821 5,921,095 7,377,490 122,958.00
8 Augusta 569,515 329,301 249,765 8,003,915 9,152,496 152,542.00
9 September 604,683 1,260,878 353,961 13,034,223 15,253,745 254,229.00
10 Októbra 574,951 739,745 738,823 12,883,308 14,936,827 248,947.00

Dary

wdt_ID Mesiac rok Indický príspevok Zahraničný príspevok Mesačne spolu v INR Ekvivalent v USD
1 Januára 12,782,910 51,384,318 64,167,228 1,069,454.00
2 Februára 320,349 511,307 831,656 13,861.00
3 Marca 1,341,397 22,567 1,363,964 22,733.00
4 Apríla 1,481,269 2,788,689 4,269,958 71,166.00
5 Smieť 778,910 1,137,652 1,916,562 31,943.00
6 Júna 6,711,343 9,444,242 16,155,585 269,260.00
7 Júla 685,883 3,543,228 4,229,111 70,485.00
8 Augusta 6,549,311 6,948,339 13,497,650 224,961.00
9 September 1,412,019 3,273,686 4,685,705 78,095.00
10 Októbra 4,586,053 1,304,103 5,890,156 98,169.00