Finansiell rapport 2014

Økonomisk gjennomsiktighet er av største betydning i TOVPs inntekts- og utgiftsrapportering. All økonomien vår blir nøye overvåket gjennom et 4-trinns revisjonssystem for å sikre at ikke en farthing blir bortkastet, brukt feil eller misbruket. Dette er de fire revisjonstiltakene vi har satt i verk, slik at alle donorene våre kan være sikre på at donasjonene deres blir brukt godt:

  1. CNK RK og Co. er vårt India regnskapsfirma: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, vår prosjektledelse rådgivning overvåker utgiftene våre: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau mottar regelmessige regnskapsrapporter
  4. Våre Amerikansk regnskapsbyrå håndterer inntekt gjennom TOVP Foundation

 

UTGIFTER

wdt_ID Måned år Personale Kontorvedlikehold Maskinutstyr Konsulenter Konstruksjon Månedlig total i INR Tilsvarende i USD
1 januar 641,185 561,334 108,623 11,848,814 13,159,956 219,333.00
2 februar 690,090 757,184 197,623 4,067,793 5,712,690 95,212.00
3 mars 867,516 1,037,832 23,500 316,883 5,384,663 7,630,394 127,173.00
4 april 141,870 626,927 6,000 108,623 7,363,246 8,246,666 137,444.00
5 Kan 572,380 1,127,681 45,450 1,688,420 13,649,379 17,083,310 284,722.00
6 juni 658,000 789,639 16,200 1,110,268 13,152,630 15,726,737 262,112.00
7 juli 660,540 536,937 113,680 22,189,503 23,500,660 391,678.00
8 august 479,558 611,529 360,680 22,468,378 23,920,145 0.00
9 september 610,977 868,567 119,875 559,180 23,046,883 25,205,482 0.00
10 oktober 462,157 750,298 287,254 359,180 17,387,148 19,246,037 0.00

DONASJONER

wdt_ID Måned år Indisk bidrag Utenlandsk bidrag Månedlig total i INR Tilsvarende i USD
1 januar 1,927,776 3,749,879 5,677,655 94,628.00
2 februar 4,078,301 2,434,906 6,513,207 108,553.00
3 mars 22,209,333 34,571,333 56,780,666 946,344.00
4 april 2,312,390 9,587,871 11,900,261 198,338.00
5 Kan 8,080,860 8,688,245 16,769,105 279,485.00
6 juni 9,079,709 6,814,883 15,894,592 264,910.00
7 juli 4,863,104 12,823,334 17,686,438 294,774.00
8 august 2,404,333 6,447,795 8,852,128 147,535.00
9 september 8,157,848 9,049,801 17,207,649 286,794.00
10 oktober 7,269,249 6,805,941 14,075,190 234,587.00