2018 წლის ფინანსური ანგარიში

TOVP– ის შემოსავლებისა და ხარჯების ანგარიშგებაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ფინანსურ გამჭვირვალობას. ჩვენი ყველა ფინანსების მონიტორინგი ხდება 4 იარუსიანი აუდიტის სისტემის მეშვეობით, რათა უზრუნველყოს, რომ არ დაიხარჯოს არცერთი ნაწილი, არ მოხდეს ცუდი მცდელობა ან მითვისება. ეს არის ოთხი აუდიტორული ღონისძიება, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ, ასე რომ ყველა ჩვენს დონორს შეუძლია დარწმუნდეს, რომ მათი შემოწირულობები კარგად არის დახარჯული:

  1. CNK RK და კომპანია ჩვენი ინდოეთის სააღრიცხვო ფირმაა: http://www.arkayandarkay.com/
  2. კუშმანი და უეიკფილდი, ჩვენი მენეჯმენტის პროექტის მენეჯმენტი აკონტროლებს ჩვენს ხარჯებს: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON ინდოეთის ბიურო იღებს რეგულარულად აღრიცხვის ანგარიშებს
  4. ჩვენი აშშ-ს საბუღალტრო ფირმა ამუშავებს შემოსავალს TOVP ფონდის საშუალებით

 

ᲮᲐᲠᲯᲔᲑᲘ

wdt_ID თვე პერსონალი ოფისის მოვლა მანქანები და მოწყობილობა კონსულტანტები მშენებლობა ყოველთვიური ჯამური INR აშშ დოლარის ექვივალენტი
1 იანვარი-მარტი 2,963,264.00 4,967,057.00 854,740.00 1,388,982.00 80,765,790.00 90,939,833.00 $1,299,140
2 აპრილი-ივნისი 2,560,034.00 3,636,983.00 468,235.00 2,036,646.00 69,701,527.00 78,403,425.00 $1,120,049
3 ივლისი-სექტემბერი 3,051,193.00 3,336,823.00 444,296.00 2,559,250.00 63,627,863.00 73,019,425.00 $1,043,135
4 ოქტომბერი-დეკემბერი 3,010,000.00 4,605,800.00 434,899.00 5,187,640.00 72,977,148.00 86,215,487.00 $1,231,650
5 YTD სულ Rs. 11,584,491.00 16,546,663.00 2,202,170.00 11,172,518.00 287,072,328.00 328,578,170.00 $4,693,974
6 აშშ დოლარის ექვივალენტი 165,493.00 236,381.00 31,460.00 159,607.00 4,101,033.00 4,693,974.00
 

შემოწირულობები

wdt_ID თვე ინდური წვლილი უცხოური წვლილი ყოველთვიური ჯამური INR აშშ დოლარის ექვივალენტი
1 იანვარი 8,178,434.00 28,965,294.00 37,143,728.00 $530,625
2 თებერვალი 15,380,169.00 24,917,240.00 40,297,409.00 $575,677
3 მარტი 27,331,642.00 21,464,164.00 48,795,806.00 $697,083
4 აპრილი 10,423,368.00 23,044,419.00 33,467,787.00 $478,111
5 მაისი 12,245,448.00 13,652,874.00 25,898,322.00 $369,976
6 ივნისი 11,738,417.00 37,210,639.00 48,949,056.00 $699,272
7 ივლისი 12,378,764.00 21,073,363.00 33,452,127.00 $477,888
8 აგვისტო 17,074,537.00 7,610,475.00 24,685,012.00 $352,643
9 სექტემბერი 4,167,834.00 102,820,361.00 106,988,195.00 $1,528,403
10 ოქტომბერი 21,911,391.00 10,689,006.00 32,600,397.00 $465,720