2014 წლის ფინანსური ანგარიში

TOVP– ის შემოსავლებისა და ხარჯების ანგარიშგებაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ფინანსურ გამჭვირვალობას. ჩვენი ყველა ფინანსების მონიტორინგი ხდება 4 იარუსიანი აუდიტის სისტემის მეშვეობით, რათა უზრუნველყოს, რომ არ დაიხარჯოს არცერთი ნაწილი, არ მოხდეს ცუდი მცდელობა ან მითვისება. ეს არის ოთხი აუდიტორული ღონისძიება, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ, ასე რომ ყველა ჩვენს დონორს შეუძლია დარწმუნდეს, რომ მათი შემოწირულობები კარგად არის დახარჯული:

  1. CNK RK და კომპანია ჩვენი ინდოეთის სააღრიცხვო ფირმაა: http://www.arkayandarkay.com/
  2. კუშმანი და უეიკფილდი, ჩვენი მენეჯმენტის პროექტის მენეჯმენტი აკონტროლებს ჩვენს ხარჯებს: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON ინდოეთის ბიურო იღებს რეგულარულად აღრიცხვის ანგარიშებს
  4. ჩვენი აშშ-ს საბუღალტრო ფირმა ამუშავებს შემოსავალს TOVP ფონდის საშუალებით

 

ᲮᲐᲠᲯᲔᲑᲘ

wdt_ID Თვე წელი პერსონალი ოფისის მოვლა მანქანები და მოწყობილობა კონსულტანტები მშენებლობა ყოველთვიური ჯამური INR აშშ დოლარის ექვივალენტი
1 იანვარი 641,185 561,334 108,623 11,848,814 13,159,956 219,333.00
2 თებერვალი 690,090 757,184 197,623 4,067,793 5,712,690 95,212.00
3 მარტი 867,516 1,037,832 23,500 316,883 5,384,663 7,630,394 127,173.00
4 აპრილი 141,870 626,927 6,000 108,623 7,363,246 8,246,666 137,444.00
5 მაისი 572,380 1,127,681 45,450 1,688,420 13,649,379 17,083,310 284,722.00
6 ივნისი 658,000 789,639 16,200 1,110,268 13,152,630 15,726,737 262,112.00
7 ივლისი 660,540 536,937 113,680 22,189,503 23,500,660 391,678.00
8 აგვისტო 479,558 611,529 360,680 22,468,378 23,920,145 0.00
9 სექტემბერი 610,977 868,567 119,875 559,180 23,046,883 25,205,482 0.00
10 ოქტომბერი 462,157 750,298 287,254 359,180 17,387,148 19,246,037 0.00

შემოწირულობები

wdt_ID Თვე წელი ინდური წვლილი უცხოური წვლილი ყოველთვიური ჯამური INR აშშ დოლარის ექვივალენტი
1 იანვარი 1,927,776 3,749,879 5,677,655 94,628.00
2 თებერვალი 4,078,301 2,434,906 6,513,207 108,553.00
3 მარტი 22,209,333 34,571,333 56,780,666 946,344.00
4 აპრილი 2,312,390 9,587,871 11,900,261 198,338.00
5 მაისი 8,080,860 8,688,245 16,769,105 279,485.00
6 ივნისი 9,079,709 6,814,883 15,894,592 264,910.00
7 ივლისი 4,863,104 12,823,334 17,686,438 294,774.00
8 აგვისტო 2,404,333 6,447,795 8,852,128 147,535.00
9 სექტემბერი 8,157,848 9,049,801 17,207,649 286,794.00
10 ოქტომბერი 7,269,249 6,805,941 14,075,190 234,587.00