با کلیک کردن روی برگه های بالای گالری ، از بین دسته های مختلف ویدیو حرکت کنید. همچنین می توانید با استفاده از فلشهای بالا و پایین گالری ، که در هر صفحه بیش از 8 فیلم وجود دارد ، به صورت خودکار نمایش داده شود ، از طریق فیلم های مختلف حرکت کنید.