Finanční zpráva 2017

Při vykazování příjmů a výdajů TOVP je nanejvýš důležitá finanční transparentnost. Všechny naše finance jsou pečlivě sledovány prostřednictvím čtyřstupňového kontrolního systému, aby bylo zajištěno, že nebude zbytečně promarněno, utraceno nebo zneužito. Toto jsou čtyři kontrolní opatření, která jsme zavedli, aby si všichni naši dárci mohli být jisti, že jejich dary jsou dobře vynaloženy:

  1. CNK RK a spol jsou naše indická účetní firma: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, naše náklady na projektové řízení dohlíží na naše náklady: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau dostává pravidelné účetní zprávy
  4. Náš Americká účetní firma zpracovává příjmy prostřednictvím Nadace TOVP

 

VÝDAJE

wdt_ID Měsíc Konstrukce Personál Údržba kanceláře Stroje a zařízení Konzultanti Měsíčně celkem v INR Ekvivalent v USD
1 leden 23,511,189 780,350 1,427,528 196,824 380,625 26,296,516 $404,562
2 Únor 27,844,296 846,920 869,571 8,055 389,300 29,958,142 $460,894
3 březen 46,810,214 835,096 1,521,827 587,007 894,300 50,648,444 $779,207
4 duben 28,743,131 857,450 1,132,254 181,953 30,914,788 $475,612
5 Smět 38,750,908 803,500 615,970 289,013 386,100 40,845,491 $628,392
6 červen 26,667,304 881,734 386,566 289,499 1,319,846 29,544,949 $454,538
7 červenec 28,281,353 741,170 1,028,757 58,012 0 30,109,292 $463,220
8 srpen 32,882,934 838,571 943,095 0 188,700 34,853,300 $536,205
9 září 21,721,457 1,081,422 1,247,072 212,366 188,700 24,451,017 $376,169
10 říjen 27,612,138 797,000 1,440,374 73,945 313,700 30,237,157 $465,187
 

Dary

wdt_ID Měsíc Indický příspěvek Zahraniční příspěvek Měsíčně celkem v INR Ekvivalent v USD
1 leden 4,770,553 12,375,772 17,146,325 263,790
2 Únor 30,604,383 16,657,534 47,261,917 727,106
3 březen 15,882,064 14,914,945 30,797,009 473,800
4 duben 5,436,623 13,127,575 18,564,198 285,603
5 Smět 7,383,663 15,122,288 22,505,951 346,245
6 červen 2,078,997 19,301,651 21,380,648 328,933
7 červenec 16,851,722 10,989,731 27,841,453 428,330
8 srpen 5,485,578 26,324,243 31,809,821 489,382
9 září 14,013,448 8,111,089 22,124,537 340,377
10 říjen 12,883,848 12,515,384 25,399,232 390,757