Finanční zpráva 2016

Při vykazování příjmů a výdajů TOVP je nanejvýš důležitá finanční transparentnost. Všechny naše finance jsou pečlivě sledovány prostřednictvím čtyřstupňového kontrolního systému, aby bylo zajištěno, že nebude zbytečně promarněno, utraceno nebo zneužito. Toto jsou čtyři kontrolní opatření, která jsme zavedli, aby si všichni naši dárci mohli být jisti, že jejich dary jsou dobře vynaloženy:

  1. CNK RK a spol jsou naše indická účetní firma: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, naše náklady na projektové řízení dohlíží na naše náklady: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau dostává pravidelné účetní zprávy
  4. Náš Americká účetní firma zpracovává příjmy prostřednictvím Nadace TOVP

 

VÝDAJE

wdt_ID Měsíc rok Personál Údržba kanceláře Stroje a zařízení Konzultanti Konstrukce Měsíčně celkem v INR Ekvivalent v USD
1 leden 698,135.00 1,431,480.00 6,790,001.00 740,667.00 22,841,911.00 32,502,194.00 485,107
2 Únor 763,100.00 553,549.00 981,778.00 514,100.00 35,015,084.00 37,827,611.00 564,591
3 březen 723,984.00 1,215,438.00 518,658.00 565,213.00 53,332,454.00 56,355,747.00 841,131
4 duben 711,321.00 854,044.00 524,720.00 508,180.00 33,131,940.00 35,730,205.00 533,287
5 Smět 794,572.00 1,476,912.00 896,103.00 508,410.00 31,863,680.00 35,539,677.00 530,443
6 červen 696,090.00 551,748.00 127,851.00 500,530.00 26,624,050.00 28,500,269.00 425,377
7 červenec 824,865.00 1,145,738.00 1,287,768.00 973,040.00 22,921,060.00 27,152,471.00 405,261
8 srpen 700,210.00 580,684.00 2,124,245.00 516,100.00 31,300,189.00 35,221,428.00 525,693
9 září 691,365.00 564,976.00 66,055.00 519,454.00 24,053,200.00 25,895,050.00 386,493
10 říjen 819,327.00 569,674.00 65,998.00 440,414.00 19,358,980.00 21,254,393.00 317,230

Dary

wdt_ID Měsíc rok Indický příspěvek Zahraniční příspěvek Měsíčně celkem v INR Ekvivalent v USD
1 leden 5,641,129.00 27,753,001.00 33,394,130.00 498,420
2 Únor 6,526,245.00 1,709,834.00 8,236,079.00 122,927
3 březen 17,594,955.00 27,815,490.00 45,410,445.00 677,768
4 duben 7,614,946.00 9,254,064.00 16,869,010.00 251,776
5 Smět 11,504,534.00 10,004,137.00 21,508,671.00 321,025
6 červen 9,502,662.00 13,093,444.00 22,596,106.00 337,255
7 červenec 6,115,338.00 16,806,045.00 22,921,383.00 342,110
8 srpen 5,326,112.00 11,848,432.00 17,174,544.00 256,336
9 září 9,550,570.00 16,685,406.00 26,235,976.00 391,582
10 říjen 7,062,910.00 24,869,551.00 31,932,461.00 476,604