Finanční zpráva 2014

Při vykazování příjmů a výdajů TOVP je nanejvýš důležitá finanční transparentnost. Všechny naše finance jsou pečlivě sledovány prostřednictvím čtyřstupňového kontrolního systému, aby bylo zajištěno, že nebude zbytečně promarněno, utraceno nebo zneužito. Toto jsou čtyři kontrolní opatření, která jsme zavedli, aby si všichni naši dárci mohli být jisti, že jejich dary jsou dobře vynaloženy:

  1. CNK RK a spol jsou naše indická účetní firma: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, naše náklady na projektové řízení dohlíží na naše náklady: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau dostává pravidelné účetní zprávy
  4. Náš Americká účetní firma zpracovává příjmy prostřednictvím Nadace TOVP

 

VÝDAJE

wdt_ID Měsíc rok Personál Údržba kanceláře Stroje a zařízení Konzultanti Konstrukce Měsíčně celkem v INR Ekvivalent v USD
1 leden 641,185 561,334 108,623 11,848,814 13,159,956 219,333.00
2 Únor 690,090 757,184 197,623 4,067,793 5,712,690 95,212.00
3 březen 867,516 1,037,832 23,500 316,883 5,384,663 7,630,394 127,173.00
4 duben 141,870 626,927 6,000 108,623 7,363,246 8,246,666 137,444.00
5 Smět 572,380 1,127,681 45,450 1,688,420 13,649,379 17,083,310 284,722.00
6 červen 658,000 789,639 16,200 1,110,268 13,152,630 15,726,737 262,112.00
7 červenec 660,540 536,937 113,680 22,189,503 23,500,660 391,678.00
8 srpen 479,558 611,529 360,680 22,468,378 23,920,145 0.00
9 září 610,977 868,567 119,875 559,180 23,046,883 25,205,482 0.00
10 říjen 462,157 750,298 287,254 359,180 17,387,148 19,246,037 0.00

Dary

wdt_ID Měsíc rok Indický příspěvek Zahraniční příspěvek Měsíčně celkem v INR Ekvivalent v USD
1 leden 1,927,776 3,749,879 5,677,655 94,628.00
2 Únor 4,078,301 2,434,906 6,513,207 108,553.00
3 březen 22,209,333 34,571,333 56,780,666 946,344.00
4 duben 2,312,390 9,587,871 11,900,261 198,338.00
5 Smět 8,080,860 8,688,245 16,769,105 279,485.00
6 červen 9,079,709 6,814,883 15,894,592 264,910.00
7 červenec 4,863,104 12,823,334 17,686,438 294,774.00
8 srpen 2,404,333 6,447,795 8,852,128 147,535.00
9 září 8,157,848 9,049,801 17,207,649 286,794.00
10 říjen 7,269,249 6,805,941 14,075,190 234,587.00