Điều hướng qua các danh mục video khác nhau bằng cách nhấp vào các tab phía trên thư viện. Bạn cũng có thể cuộn qua các video khác nhau bằng cách sử dụng các mũi tên phía trên và bên dưới thư viện, các mũi tên này sẽ tự động xuất hiện khi có nhiều hơn 8 video trên mỗi trang.