Báo cáo tài chính 2015

Minh bạch tài chính là điều quan trọng hàng đầu trong báo cáo thu nhập và chi phí TOVP. Tất cả các khoản tài chính của chúng tôi đều được giám sát cẩn thận thông qua hệ thống kiểm toán 4 cấp để đảm bảo rằng không một khoản tiền nào bị lãng phí, sai sót hoặc bị chiếm đoạt. Đây là bốn biện pháp kiểm toán mà chúng tôi đã thực hiện để tất cả các nhà tài trợ của chúng tôi có thể tin tưởng rằng các khoản đóng góp của họ đã được chi tiêu tốt:

  1. CNK RK và Co là công ty kế toán Ấn Độ của chúng tôi: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman và Wakefield, Tư vấn Quản lý Dự án của chúng tôi giám sát các chi phí của chúng tôi: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Cục ISKCON Ấn Độ nhận báo cáo kế toán thường xuyên
  4. Của chúng tôi Công ty kế toán Hoa Kỳ xử lý thu nhập thông qua TOVP Foundation

 

CHI PHÍ

wdt_ID Năm tháng Nhân Viên Bảo trì văn phòng Máy móc & Thiết bị Chuyên gia tư vấn Xây dựng Tổng hàng tháng tính bằng INR Tương đương USD
1 tháng Giêng 671,427.00 928,102.00 2,481,869.00 576,316.00 8,932,552.00 13,590,266.00 $210,050
2 tháng 2 1,055,767.00 2,193,103.00 278,402.00 556,446.00 21,421,670.00 25,505,388.00 $394,210
3 tháng Ba 1,604,685.00 877,093.00 5,056.00 304,446.00 21,895,621.00 24,686,901.00 $381,560
4 Tháng tư 34,563.00 467,194.00 45,360.00 587,491.00 23,438,618.00 24,573,226.00 $379,803
5 có thể 699,154.00 485,120.00 1,972,501.00 440,045.00 30,458,578.00 34,055,398.00 526,359
6 Tháng sáu 657,122.00 802,223.00 373,966.00 368,045.00 27,368,350.00 29,569,706.00 457,028
7 Tháng bảy 702,153.00 901,821.00 242,969.00 593,078.00 32,015,143.00 34,455,164.00 532,537
8 tháng Tám 643,074.00 432,295.00 2,708,248.00 506,545.00 18,797,102.00 23,087,264.00 356,836
9 Tháng Chín 683,335.00 876,902.00 59,756.00 662,361.00 17,656,979.00 19,939,333.00 308,181
10 Tháng Mười 894,552.00 1,547,629.00 111,000.00 1,272,933.00 21,660,326.00 25,486,440.00 393,917

QUYÊN GÓP

wdt_ID Năm tháng Đóng góp của Ấn Độ Đóng góp nước ngoài Tổng hàng tháng tính bằng INR Tương đương USD
1 tháng Giêng 5,775,455.00 9,969,389.00 15,744,844.00 $243,352
2 tháng 2 26,412,539.00 8,178,697.00 34,591,236.00 $534,640
3 tháng Ba 24,351,332.00 18,851,128.00 43,202,460.00 $667,735
4 Tháng tư 11,981,343.00 5,848,925.00 17,830,268.00 $275,584
5 có thể 7,666,051.00 69,317,970.00 76,984,021.00 1,189,861
6 Tháng sáu 5,362,057.00 11,135,862.00 16,497,919.00 254,991
7 Tháng bảy 10,787,684.00 16,451,676.00 27,239,360.00 421,010
8 tháng Tám 5,545,956.00 55,503,271.00 61,049,227.00 943,574
9 Tháng Chín 4,422,993.00 17,668,346.00 22,091,339.00 341,443
10 Tháng Mười 5,975,151.00 23,113,224.00 29,088,375.00 449,588