Báo cáo tài chính năm 2014

Minh bạch tài chính là điều quan trọng hàng đầu trong báo cáo thu nhập và chi phí TOVP. Tất cả các khoản tài chính của chúng tôi đều được giám sát cẩn thận thông qua hệ thống kiểm toán 4 cấp để đảm bảo rằng không một khoản tiền nào bị lãng phí, sai sót hoặc bị chiếm đoạt. Đây là bốn biện pháp kiểm toán mà chúng tôi đã thực hiện để tất cả các nhà tài trợ của chúng tôi có thể tin tưởng rằng các khoản đóng góp của họ đã được chi tiêu tốt:

  1. CNK RK và Co là công ty kế toán Ấn Độ của chúng tôi: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman và Wakefield, Tư vấn Quản lý Dự án của chúng tôi giám sát các chi phí của chúng tôi: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Cục ISKCON Ấn Độ nhận báo cáo kế toán thường xuyên
  4. Của chúng tôi Công ty kế toán Hoa Kỳ xử lý thu nhập thông qua TOVP Foundation

 

CHI PHÍ

wdt_ID Năm tháng Nhân Viên Bảo trì văn phòng Máy móc & Thiết bị Chuyên gia tư vấn Xây dựng Tổng hàng tháng tính bằng INR Tương đương USD
1 tháng Giêng 641,185 561,334 108,623 11,848,814 13,159,956 219,333.00
2 tháng 2 690,090 757,184 197,623 4,067,793 5,712,690 95,212.00
3 tháng Ba 867,516 1,037,832 23,500 316,883 5,384,663 7,630,394 127,173.00
4 Tháng tư 141,870 626,927 6,000 108,623 7,363,246 8,246,666 137,444.00
5 có thể 572,380 1,127,681 45,450 1,688,420 13,649,379 17,083,310 284,722.00
6 Tháng sáu 658,000 789,639 16,200 1,110,268 13,152,630 15,726,737 262,112.00
7 Tháng bảy 660,540 536,937 113,680 22,189,503 23,500,660 391,678.00
8 tháng Tám 479,558 611,529 360,680 22,468,378 23,920,145 0.00
9 Tháng Chín 610,977 868,567 119,875 559,180 23,046,883 25,205,482 0.00
10 Tháng Mười 462,157 750,298 287,254 359,180 17,387,148 19,246,037 0.00

QUYÊN GÓP

wdt_ID Năm tháng Đóng góp của Ấn Độ Đóng góp nước ngoài Tổng hàng tháng tính bằng INR Tương đương USD
1 tháng Giêng 1,927,776 3,749,879 5,677,655 94,628.00
2 tháng 2 4,078,301 2,434,906 6,513,207 108,553.00
3 tháng Ba 22,209,333 34,571,333 56,780,666 946,344.00
4 Tháng tư 2,312,390 9,587,871 11,900,261 198,338.00
5 có thể 8,080,860 8,688,245 16,769,105 279,485.00
6 Tháng sáu 9,079,709 6,814,883 15,894,592 264,910.00
7 Tháng bảy 4,863,104 12,823,334 17,686,438 294,774.00
8 tháng Tám 2,404,333 6,447,795 8,852,128 147,535.00
9 Tháng Chín 8,157,848 9,049,801 17,207,649 286,794.00
10 Tháng Mười 7,269,249 6,805,941 14,075,190 234,587.00