เสาหลักแห่งความจงรักภักดี – ผู้บริจาคเสาหลัก Atma-nivedanam

wdt_ID เสา # ชื่อผู้บริจาค ประเทศ
1 1 อัมบาริสา ดาส (ACBSP) สหรัฐอเมริกา
2 2 วัดฮาวาย สหรัฐอเมริกา
3 3 BP Aggarwal นอยดา ประเทศอินเดีย (Priyagold Biscuits)
4 4 Bikram & Reena Soni สหรัฐอเมริกา
5 5 โกปาล ลาลา สหรัฐอเมริกา
6 6 วิเรนทรา อาหุจา โกลกาตา อินเดีย
7 7 Ranga Krishna Das ติรูปติ (ป.ป.ช.)
8 8 กีชร มาเน่ แคนาดา
9 9 ยโสดา & ยามูนา มาตาจิ ฮ่องกง ประเทศจีน
10 24 HH Vedavyasapriya Swami อินเดีย