பக்தி தூண்கள் - ஸ்மரணம் தூண் கொடையாளர்கள்

wdt_ID ஸ்பான்சர் பெயர் நாடு
5 இஸ்கான் பஹ்ரைன்
8 சுனந்தா மாதாஜி
11 சகுந்தலா பிருந்தா டிடி துபாய், யுஏஇ
12 பலராம் கோவிந்த தாஸ் மதுரை, இந்தியா
13 விக்ரம் ஜெய்புரியா பெங்களூர், இந்தியா