×

DONORKONTO DASHBOARD

Visa och hantera din donationshistorik, givarprofil, kvitton, prenumerationer / återkommande betalningar och mer.

Givarinstrumentpanelen är platsen där givare har personlig tillgång till sin historik, givarprofil, kvitton, prenumerationshantering och mer.

När givaren har validerat sin åtkomst (genom att validera sin e-postadress) besöker du Givarpanel sidan får dem tillgång till alla funktioner på givarens instrumentpanel.

När en givare först laddar instrumentpanelen ser de en högnivåvy av all information som är relevant för deras givarprofil på webbplatsen. Om den e-postadress som ställts in som primär på kontot har en associerad Gravatar-bild visas den längst upp till vänster på instrumentpanelen.

På huvudinstrumentfliken ser givaren en högnivåöversikt över deras historik i den första rutan, och några nya donationer nedanför.

För en mer omfattande donationshistorik kan donatorer kolla in Donationshistoria på fliken, som visar möjligheten att bläddra igenom alla donationer i deras historia.

De Redigera profil på fliken kan dina givare uppdatera sin information som adress, e-postmeddelanden och huruvida de föredrar att vara anonyma på framsidan av webbplatsen.

Återkommande donationer på fliken ser du en lista över alla prenumerationer samt alternativ för var och en. Givare kan visa kvitton för var och en, uppdatera betalningsinformation samt säga upp prenumerationen.

De Årliga kvitton på fliken kan givare komma åt och ladda ner sina årliga kvitton för skatt och andra bokföringsändamål.

Om du har några specifika frågor om ditt TOVP-konto, vänligen maila oss på fundraising@tovp.org

  Fliken DONOR ACCOUNT ger dig endast historia om donationer som ges via denna webbplats från och med den 13 juni 2018. För tidigare donationshistorik, kontakta oss på fundraising@tovp.org.

PLANETARIUM VING

Temple of the Vedic Planetarium är byggt med tre kupoler. Huvudkupolen (också den största) rymmer den vediska kosmiska ljuskronan samt det största vediska altaret i världen. West Wing-kupolen rymmer templet för Lord Nrsimhadeva, halvlejonet, halvmansavataren i Vishnu, och East Wing-kupolen är den dedikerade planetariumvingen.

shushumara_lgInom Planetarium Wings fyra våningar finns olika kosmologiska utställningar, videomonitorer, kartor och diagram och andra skärmar för att förklara mer i detalj den kosmiska ljuskronan och den vediska kosmologin i allmänhet. Planetariumets höjdpunkt kommer dock att vara den toppmoderna teatern där tittarna kan få en samtidigt underhållande och pedagogisk upplevelse av detta komplicerade ämne.

Traditionella planetarier använder ett optomekaniskt system för att projicera stjärnfält på en kupolformig yta. Under de senaste åren har digitala projektorer utvecklats som kan projicera vilken bild som helst från en dator på en kupolformad planetariumskärm.

Planetarium Theatre kommer att använda dessa nyare digitala projektorer, som inte bara kan projicera fält av stjärnor och planeter, utan vilken tänkbar bild som helst, på en stor kupolformad skärm. Detta är perfekt för att projicera föreställningar om vedisk kosmologi och de vediska beskrivningarna av universum.

Planetarium Theatre kapacitet kommer att vara 200 personer, och taket kommer att ha en 20 m halvsfärisk kupol. Eftersom kupolen lutar i en vinkel, är sätena ordnade uppför en sluttning, som i universitetets föreläsningssalar, snarare än den traditionella planetariummodellen att ha ett platt visningsområde med sittplatser som lutar sig bakåt för visning direkt över huvudet. Detta innebär att Planetarium-teatern kommer att fungera som en allmänt teater- och föreläsningssal för kongresser, möten och presentationer.

TOPP
sv_SESwedish