Finansiell rapport 2018

Ekonomisk transparens är av yttersta vikt vid TOVP-rapporteringen om intäkter och kostnader. Alla våra finanser övervakas noggrant genom ett 4-stegs granskningssystem för att säkerställa att inte en farthing slösas bort, missbrukas eller missbrukas. Det här är de fyra granskningsåtgärder som vi har infört så att alla våra givare kan vara säkra på att deras donationer är väl spenderade:

  1. CNK RK och Co. är vårt Indien-bokföringsföretag: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, vår projektledningskonsultation övervakar våra utgifter: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau får regelbundna redovisningsrapporter
  4. Vår Amerikanskt bokföringsföretag hanterar inkomster via TOVP Foundation

 

KOSTNADER

wdt_ID Månad Personal Kontorsunderhåll Maskinutrustning Konsulter Konstruktion Månatligt totalt i INR Motsvarande i USD
1 Januari-mars 2,963,264.00 4,967,057.00 854,740.00 1,388,982.00 80,765,790.00 90,939,833.00 $1,299,140
2 April-juni 2,560,034.00 3,636,983.00 468,235.00 2,036,646.00 69,701,527.00 78,403,425.00 $1,120,049
3 Juli-sept 3,051,193.00 3,336,823.00 444,296.00 2,559,250.00 63,627,863.00 73,019,425.00 $1,043,135
4 Okt-dec 3,010,000.00 4,605,800.00 434,899.00 5,187,640.00 72,977,148.00 86,215,487.00 $1,231,650
5 YTD totalt Rs. 11,584,491.00 16,546,663.00 2,202,170.00 11,172,518.00 287,072,328.00 328,578,170.00 $4,693,974
6 Motsvarande i USD 165,493.00 236,381.00 31,460.00 159,607.00 4,101,033.00 4,693,974.00
 

DONATIONER

wdt_ID Månad Indiskt bidrag Utländskt bidrag Månatligt totalt i INR Motsvarande i USD
1 Januari 8,178,434.00 28,965,294.00 37,143,728.00 $530,625
2 Februari 15,380,169.00 24,917,240.00 40,297,409.00 $575,677
3 Mars 27,331,642.00 21,464,164.00 48,795,806.00 $697,083
4 April 10,423,368.00 23,044,419.00 33,467,787.00 $478,111
5 Maj 12,245,448.00 13,652,874.00 25,898,322.00 $369,976
6 Juni 11,738,417.00 37,210,639.00 48,949,056.00 $699,272
7 Juli 12,378,764.00 21,073,363.00 33,452,127.00 $477,888
8 Augusti 17,074,537.00 7,610,475.00 24,685,012.00 $352,643
9 September 4,167,834.00 102,820,361.00 106,988,195.00 $1,528,403
10 Oktober 21,911,391.00 10,689,006.00 32,600,397.00 $465,720