Finansiell rapport 2017

Ekonomisk transparens är av yttersta vikt vid TOVP-rapporteringen om intäkter och kostnader. Alla våra finanser övervakas noggrant genom ett 4-stegs granskningssystem för att säkerställa att inte en farthing slösas bort, missbrukas eller missbrukas. Det här är de fyra granskningsåtgärder som vi har infört så att alla våra givare kan vara säkra på att deras donationer är väl spenderade:

  1. CNK RK och Co. är vårt Indien-bokföringsföretag: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, vår projektledningskonsultation övervakar våra utgifter: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau får regelbundna redovisningsrapporter
  4. Vår Amerikanskt bokföringsföretag hanterar inkomster via TOVP Foundation

 

KOSTNADER

wdt_ID Månad Konstruktion Personal Kontorsunderhåll Maskinutrustning Konsulter Månatligt totalt i INR Motsvarande i USD
1 Januari 23,511,189 780,350 1,427,528 196,824 380,625 26,296,516 $404,562
2 februari 27,844,296 846,920 869,571 8,055 389,300 29,958,142 $460,894
3 Mars 46,810,214 835,096 1,521,827 587,007 894,300 50,648,444 $779,207
4 April 28,743,131 857,450 1,132,254 181,953 30,914,788 $475,612
5 Maj 38,750,908 803,500 615,970 289,013 386,100 40,845,491 $628,392
6 Juni 26,667,304 881,734 386,566 289,499 1,319,846 29,544,949 $454,538
7 Juli 28,281,353 741,170 1,028,757 58,012 0 30,109,292 $463,220
8 Augusti 32,882,934 838,571 943,095 0 188,700 34,853,300 $536,205
9 September 21,721,457 1,081,422 1,247,072 212,366 188,700 24,451,017 $376,169
10 Oktober 27,612,138 797,000 1,440,374 73,945 313,700 30,237,157 $465,187
 

DONATIONER

wdt_ID Månad Indiskt bidrag Utländskt bidrag Månatligt totalt i INR Motsvarande i USD
1 Januari 4,770,553 12,375,772 17,146,325 263,790
2 februari 30,604,383 16,657,534 47,261,917 727,106
3 Mars 15,882,064 14,914,945 30,797,009 473,800
4 April 5,436,623 13,127,575 18,564,198 285,603
5 Maj 7,383,663 15,122,288 22,505,951 346,245
6 Juni 2,078,997 19,301,651 21,380,648 328,933
7 Juli 16,851,722 10,989,731 27,841,453 428,330
8 Augusti 5,485,578 26,324,243 31,809,821 489,382
9 September 14,013,448 8,111,089 22,124,537 340,377
10 Oktober 12,883,848 12,515,384 25,399,232 390,757