Finansiell rapport 2014

Ekonomisk transparens är av yttersta vikt vid TOVP-rapporteringen om intäkter och kostnader. Alla våra finanser övervakas noggrant genom ett 4-stegs granskningssystem för att säkerställa att inte en farthing slösas bort, missbrukas eller missbrukas. Det här är de fyra granskningsåtgärder som vi har infört så att alla våra givare kan vara säkra på att deras donationer är väl spenderade:

  1. CNK RK och Co. är vårt Indien-bokföringsföretag: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, vår projektledningskonsultation övervakar våra utgifter: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau får regelbundna redovisningsrapporter
  4. Vår Amerikanskt bokföringsföretag hanterar inkomster via TOVP Foundation

 

KOSTNADER

wdt_ID Månad år Personal Kontorsunderhåll Maskinutrustning Konsulter Konstruktion Månatligt totalt i INR Motsvarande i USD
1 Januari 641,185 561,334 108,623 11,848,814 13,159,956 219,333.00
2 Februari 690,090 757,184 197,623 4,067,793 5,712,690 95,212.00
3 Mars 867,516 1,037,832 23,500 316,883 5,384,663 7,630,394 127,173.00
4 April 141,870 626,927 6,000 108,623 7,363,246 8,246,666 137,444.00
5 Maj 572,380 1,127,681 45,450 1,688,420 13,649,379 17,083,310 284,722.00
6 Juni 658,000 789,639 16,200 1,110,268 13,152,630 15,726,737 262,112.00
7 Juli 660,540 536,937 113,680 22,189,503 23,500,660 391,678.00
8 Augusti 479,558 611,529 360,680 22,468,378 23,920,145 0.00
9 September 610,977 868,567 119,875 559,180 23,046,883 25,205,482 0.00
10 Oktober 462,157 750,298 287,254 359,180 17,387,148 19,246,037 0.00

DONATIONER

wdt_ID Månad år Indiskt bidrag Utländskt bidrag Månatligt totalt i INR Motsvarande i USD
1 Januari 1,927,776 3,749,879 5,677,655 94,628.00
2 Februari 4,078,301 2,434,906 6,513,207 108,553.00
3 Mars 22,209,333 34,571,333 56,780,666 946,344.00
4 April 2,312,390 9,587,871 11,900,261 198,338.00
5 Maj 8,080,860 8,688,245 16,769,105 279,485.00
6 Juni 9,079,709 6,814,883 15,894,592 264,910.00
7 Juli 4,863,104 12,823,334 17,686,438 294,774.00
8 Augusti 2,404,333 6,447,795 8,852,128 147,535.00
9 September 8,157,848 9,049,801 17,207,649 286,794.00
10 Oktober 7,269,249 6,805,941 14,075,190 234,587.00