Finansiell rapport 2013

Ekonomisk transparens är av yttersta vikt vid TOVP-rapporteringen om intäkter och kostnader. Alla våra finanser övervakas noggrant genom ett 4-stegs granskningssystem för att säkerställa att inte en farthing slösas bort, missbrukas eller missbrukas. Det här är de fyra granskningsåtgärder som vi har infört så att alla våra givare kan vara säkra på att deras donationer är väl spenderade:

  1. CNK RK och Co. är vårt Indien-bokföringsföretag: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, vår projektledningskonsultation övervakar våra utgifter: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau får regelbundna redovisningsrapporter
  4. Vår Amerikanskt bokföringsföretag hanterar inkomster via TOVP Foundation

 

KOSTNADER

wdt_ID Månad år Personal Kontorsunderhåll Konsulter Konstruktion Månatligt totalt i INR Motsvarande i USD
1 Januari 556,695 764,313 129,000 61,861,644 63,311,652 1,055,194.00
2 Februari 570,350 1,094,322 81,000 42,995,193 44,740,865 745,681.00
3 Mars 583,598 608,211 599,424 27,442,282 29,233,515 487,225.00
4 April 503,900 515,500 179,821 8,853,868 10,053,089 167,551.00
5 Maj 573,174 523,871 204,821 10,192,828 11,494,694 191,578.00
6 Juni 553,265 705,604 2,664,269 8,573,921 12,497,059 208,284.00
7 Juli 544,640 662,934 248,821 5,921,095 7,377,490 122,958.00
8 Augusti 569,515 329,301 249,765 8,003,915 9,152,496 152,542.00
9 September 604,683 1,260,878 353,961 13,034,223 15,253,745 254,229.00
10 Oktober 574,951 739,745 738,823 12,883,308 14,936,827 248,947.00

DONATIONER

wdt_ID Månad år Indiskt bidrag Utländskt bidrag Månatligt totalt i INR Motsvarande i USD
1 Januari 12,782,910 51,384,318 64,167,228 1,069,454.00
2 Februari 320,349 511,307 831,656 13,861.00
3 Mars 1,341,397 22,567 1,363,964 22,733.00
4 April 1,481,269 2,788,689 4,269,958 71,166.00
5 Maj 778,910 1,137,652 1,916,562 31,943.00
6 Juni 6,711,343 9,444,242 16,155,585 269,260.00
7 Juli 685,883 3,543,228 4,229,111 70,485.00
8 Augusti 6,549,311 6,948,339 13,497,650 224,961.00
9 September 1,412,019 3,273,686 4,685,705 78,095.00
10 Oktober 4,586,053 1,304,103 5,890,156 98,169.00