Računovodsko poročilo 2017

Finančna preglednost je izjemnega pomena pri poročanju o prihodkih in odhodkih TOVP. Vse naše finance skrbno spremljamo s štiristopenjskim revizijskim sistemom, da zagotovimo, da se noter ne zapravi, ne zapravi ali prisvoji. To so štirje revizijski ukrepi, ki smo jih uvedli, tako da so lahko vsi naši donatorji prepričani, da so njihove donacije dobro porabljene:

  1. CNK RK in Co smo naše indijsko računovodsko podjetje: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, naše svetovanje pri vodenju projektov nadzira naše stroške: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON indijski urad redno prejema računovodska poročila
  4. Naše Ameriško računovodsko podjetje skrbi za dohodek prek fundacije TOVP

 

STROŠKI

wdt_ID Mesec Gradnja Osebje Vzdrževanje pisarne Stroji in oprema Svetovalci Mesečni skupni znesek v INR Protivrednost v USD
1 Januarja 23,511,189 780,350 1,427,528 196,824 380,625 26,296,516 $404,562
2 februarja 27,844,296 846,920 869,571 8,055 389,300 29,958,142 $460,894
3 Marec 46,810,214 835,096 1,521,827 587,007 894,300 50,648,444 $779,207
4 April 28,743,131 857,450 1,132,254 181,953 30,914,788 $475,612
5 Maj 38,750,908 803,500 615,970 289,013 386,100 40,845,491 $628,392
6 Junij 26,667,304 881,734 386,566 289,499 1,319,846 29,544,949 $454,538
7 Julij 28,281,353 741,170 1,028,757 58,012 0 30,109,292 $463,220
8 Avgust 32,882,934 838,571 943,095 0 188,700 34,853,300 $536,205
9 September 21,721,457 1,081,422 1,247,072 212,366 188,700 24,451,017 $376,169
10 Oktober 27,612,138 797,000 1,440,374 73,945 313,700 30,237,157 $465,187
 

DONACIJE

wdt_ID Mesec Indijski prispevek Prispevek tujcev Mesečni skupni znesek v INR Protivrednost v USD
1 Januarja 4,770,553 12,375,772 17,146,325 263,790
2 februarja 30,604,383 16,657,534 47,261,917 727,106
3 Marec 15,882,064 14,914,945 30,797,009 473,800
4 April 5,436,623 13,127,575 18,564,198 285,603
5 Maj 7,383,663 15,122,288 22,505,951 346,245
6 Junij 2,078,997 19,301,651 21,380,648 328,933
7 Julij 16,851,722 10,989,731 27,841,453 428,330
8 Avgust 5,485,578 26,324,243 31,809,821 489,382
9 September 14,013,448 8,111,089 22,124,537 340,377
10 Oktober 12,883,848 12,515,384 25,399,232 390,757