Računovodsko poročilo 2016

Finančna preglednost je izjemnega pomena pri poročanju o prihodkih in odhodkih TOVP. Vse naše finance skrbno spremljamo s štiristopenjskim revizijskim sistemom, da zagotovimo, da se noter ne zapravi, ne zapravi ali prisvoji. To so štirje revizijski ukrepi, ki smo jih uvedli, tako da so lahko vsi naši donatorji prepričani, da so njihove donacije dobro porabljene:

  1. CNK RK in Co smo naše indijsko računovodsko podjetje: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, naše svetovanje pri vodenju projektov nadzira naše stroške: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON indijski urad redno prejema računovodska poročila
  4. Naše Ameriško računovodsko podjetje skrbi za dohodek prek fundacije TOVP

 

STROŠKI

wdt_ID Mesec / leto Osebje Vzdrževanje pisarne Stroji in oprema Svetovalci Gradnja Mesečni skupni znesek v INR Protivrednost v USD
1 Januarja 698,135.00 1,431,480.00 6,790,001.00 740,667.00 22,841,911.00 32,502,194.00 485,107
2 Februarja 763,100.00 553,549.00 981,778.00 514,100.00 35,015,084.00 37,827,611.00 564,591
3 Marec 723,984.00 1,215,438.00 518,658.00 565,213.00 53,332,454.00 56,355,747.00 841,131
4 April 711,321.00 854,044.00 524,720.00 508,180.00 33,131,940.00 35,730,205.00 533,287
5 Maj 794,572.00 1,476,912.00 896,103.00 508,410.00 31,863,680.00 35,539,677.00 530,443
6 Junij 696,090.00 551,748.00 127,851.00 500,530.00 26,624,050.00 28,500,269.00 425,377
7 Julij 824,865.00 1,145,738.00 1,287,768.00 973,040.00 22,921,060.00 27,152,471.00 405,261
8 Avgust 700,210.00 580,684.00 2,124,245.00 516,100.00 31,300,189.00 35,221,428.00 525,693
9 September 691,365.00 564,976.00 66,055.00 519,454.00 24,053,200.00 25,895,050.00 386,493
10 Oktober 819,327.00 569,674.00 65,998.00 440,414.00 19,358,980.00 21,254,393.00 317,230

DONACIJE

wdt_ID Mesec / leto Indijski prispevek Prispevek tujcev Mesečni skupni znesek v INR Protivrednost v USD
1 Januarja 5,641,129.00 27,753,001.00 33,394,130.00 498,420
2 Februarja 6,526,245.00 1,709,834.00 8,236,079.00 122,927
3 Marec 17,594,955.00 27,815,490.00 45,410,445.00 677,768
4 April 7,614,946.00 9,254,064.00 16,869,010.00 251,776
5 Maj 11,504,534.00 10,004,137.00 21,508,671.00 321,025
6 Junij 9,502,662.00 13,093,444.00 22,596,106.00 337,255
7 Julij 6,115,338.00 16,806,045.00 22,921,383.00 342,110
8 Avgust 5,326,112.00 11,848,432.00 17,174,544.00 256,336
9 September 9,550,570.00 16,685,406.00 26,235,976.00 391,582
10 Oktober 7,062,910.00 24,869,551.00 31,932,461.00 476,604