Finančná správa 2016

Finančná transparentnosť je pri vykazovaní príjmov a výdavkov TOVP nanajvýš dôležitá. Všetky naše financie sú starostlivo monitorované prostredníctvom štvorstupňového systému auditu, aby sme zaistili, že nebude zbytočne premrhané, nesprávne vynaložené alebo zneužité. Toto sú štyri audítorské opatrenia, ktoré sme zaviedli, aby si všetci naši darcovia mohli byť istí, že ich dary sú použité správne:

  1. CNK RK a spol sú naša účtovná firma v Indii: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, naše poradenstvo v oblasti projektového riadenia dohliada na naše náklady: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Úrad ISKCON India prijíma pravidelné účtovné správy
  4. Náš Účtovná firma v USA vybavuje príjmy prostredníctvom nadácie TOVP

 

VÝDAVKY

wdt_ID Mesiac rok Zamestnanci Údržba kancelárie Stroje a zariadenia Konzultanti Konštrukcia Mesačne spolu v INR Ekvivalent v USD
1 Januára 698,135.00 1,431,480.00 6,790,001.00 740,667.00 22,841,911.00 32,502,194.00 485,107
2 Februára 763,100.00 553,549.00 981,778.00 514,100.00 35,015,084.00 37,827,611.00 564,591
3 Marca 723,984.00 1,215,438.00 518,658.00 565,213.00 53,332,454.00 56,355,747.00 841,131
4 Apríla 711,321.00 854,044.00 524,720.00 508,180.00 33,131,940.00 35,730,205.00 533,287
5 Smieť 794,572.00 1,476,912.00 896,103.00 508,410.00 31,863,680.00 35,539,677.00 530,443
6 Júna 696,090.00 551,748.00 127,851.00 500,530.00 26,624,050.00 28,500,269.00 425,377
7 Júla 824,865.00 1,145,738.00 1,287,768.00 973,040.00 22,921,060.00 27,152,471.00 405,261
8 Augusta 700,210.00 580,684.00 2,124,245.00 516,100.00 31,300,189.00 35,221,428.00 525,693
9 September 691,365.00 564,976.00 66,055.00 519,454.00 24,053,200.00 25,895,050.00 386,493
10 Októbra 819,327.00 569,674.00 65,998.00 440,414.00 19,358,980.00 21,254,393.00 317,230

Dary

wdt_ID Mesiac rok Indický príspevok Zahraničný príspevok Mesačne spolu v INR Ekvivalent v USD
1 Januára 5,641,129.00 27,753,001.00 33,394,130.00 498,420
2 Februára 6,526,245.00 1,709,834.00 8,236,079.00 122,927
3 Marca 17,594,955.00 27,815,490.00 45,410,445.00 677,768
4 Apríla 7,614,946.00 9,254,064.00 16,869,010.00 251,776
5 Smieť 11,504,534.00 10,004,137.00 21,508,671.00 321,025
6 Júna 9,502,662.00 13,093,444.00 22,596,106.00 337,255
7 Júla 6,115,338.00 16,806,045.00 22,921,383.00 342,110
8 Augusta 5,326,112.00 11,848,432.00 17,174,544.00 256,336
9 September 9,550,570.00 16,685,406.00 26,235,976.00 391,582
10 Októbra 7,062,910.00 24,869,551.00 31,932,461.00 476,604