Finančná správa 2014

Finančná transparentnosť je pri vykazovaní príjmov a výdavkov TOVP nanajvýš dôležitá. Všetky naše financie sú starostlivo monitorované prostredníctvom štvorstupňového systému auditu, aby sme zaistili, že nebude zbytočne premrhané, nesprávne vynaložené alebo zneužité. Toto sú štyri audítorské opatrenia, ktoré sme zaviedli, aby si všetci naši darcovia mohli byť istí, že ich dary sú použité správne:

  1. CNK RK a spol sú naša účtovná firma v Indii: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, naše poradenstvo v oblasti projektového riadenia dohliada na naše náklady: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. Úrad ISKCON India prijíma pravidelné účtovné správy
  4. Náš Účtovná firma v USA vybavuje príjmy prostredníctvom nadácie TOVP

 

VÝDAVKY

wdt_ID Mesiac rok Zamestnanci Údržba kancelárie Stroje a zariadenia Konzultanti Konštrukcia Mesačne spolu v INR Ekvivalent v USD
1 Januára 641,185 561,334 108,623 11,848,814 13,159,956 219,333.00
2 Februára 690,090 757,184 197,623 4,067,793 5,712,690 95,212.00
3 Marca 867,516 1,037,832 23,500 316,883 5,384,663 7,630,394 127,173.00
4 Apríla 141,870 626,927 6,000 108,623 7,363,246 8,246,666 137,444.00
5 Smieť 572,380 1,127,681 45,450 1,688,420 13,649,379 17,083,310 284,722.00
6 Júna 658,000 789,639 16,200 1,110,268 13,152,630 15,726,737 262,112.00
7 Júla 660,540 536,937 113,680 22,189,503 23,500,660 391,678.00
8 Augusta 479,558 611,529 360,680 22,468,378 23,920,145 0.00
9 September 610,977 868,567 119,875 559,180 23,046,883 25,205,482 0.00
10 Októbra 462,157 750,298 287,254 359,180 17,387,148 19,246,037 0.00

Dary

wdt_ID Mesiac rok Indický príspevok Zahraničný príspevok Mesačne spolu v INR Ekvivalent v USD
1 Januára 1,927,776 3,749,879 5,677,655 94,628.00
2 Februára 4,078,301 2,434,906 6,513,207 108,553.00
3 Marca 22,209,333 34,571,333 56,780,666 946,344.00
4 Apríla 2,312,390 9,587,871 11,900,261 198,338.00
5 Smieť 8,080,860 8,688,245 16,769,105 279,485.00
6 Júna 9,079,709 6,814,883 15,894,592 264,910.00
7 Júla 4,863,104 12,823,334 17,686,438 294,774.00
8 Augusta 2,404,333 6,447,795 8,852,128 147,535.00
9 September 8,157,848 9,049,801 17,207,649 286,794.00
10 Októbra 7,269,249 6,805,941 14,075,190 234,587.00