×

PULPIT KONTA DARCZYŃCÓW

Wyświetlaj historię darowizn, profil dawcy, pokwitowania, subskrypcje / płatności cykliczne i nie tylko, i zarządzaj nimi.

Pulpit dawcy to miejsce, w którym darczyńcy mają osobisty dostęp do swojej historii darowizn, profilu dawcy, pokwitowań, zarządzania subskrypcjami i nie tylko.

Gdy dawca potwierdzi swój dostęp (poprzez potwierdzenie adresu e-mail), odwiedź witrynę Pulpit dawcy zapewnia im dostęp do wszystkich funkcji panelu dawcy.

Kiedy dawca po raz pierwszy ładuje pulpit nawigacyjny, widzi ogólny widok wszystkich informacji związanych z jego profilem dawcy w witrynie. Jeśli adres e-mail ustawiony jako główny na koncie ma powiązany obraz Gravatar, jest on wyświetlany w lewym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego.

Na głównej karcie pulpitu darczyńca widzi ogólny przegląd swojej historii darowizn w pierwszym polu, a poniżej kilka ostatnich darowizn.

Aby uzyskać bardziej szczegółową historię darowizn, darczyńcy mogą sprawdzić Historia darowizn zakładka, która prezentuje możliwość przeglądania wszystkich darowizn w ich historii.

Plik Edytuj profil Zakładka umożliwia Twoim ofiarodawcom aktualizację swoich danych, takich jak adres, e-maile oraz to, czy wolą być anonimowi na stronie frontowej.

Na Darowizny cykliczne zobaczysz listę wszystkich subskrypcji, a także opcje dla każdej z nich. Darczyńcy mogą przeglądać rachunki dla każdego z nich, aktualizować informacje dotyczące płatności, a także anulować subskrypcję.

Plik Roczne wpływy Zakładka umożliwia darczyńcom dostęp do swoich rocznych wpływów i ich pobieranie do celów podatkowych i innych celów ewidencyjnych.

Jeśli masz jakieś szczegółowe pytania dotyczące swojego konta TOVP, napisz do nas na adres fundraising@tovp.org

  Zakładka KONTO DARCZYŃCÓW będzie zawierać historię darowizn przekazanych za pośrednictwem tej strony internetowej od 13 czerwca 2018 r. W celu uzyskania wcześniejszej historii darowizn skontaktuj się z nami pod adresem fundraising@tovp.org.

KOSMICZNY ŻYRANDOL

Śrila Prabhupad, założyciel/acharya ISKCON-u, pragnął ustanowić w Mayapur trójwymiarowy model, który przedstawiałby wszechświat opisany w pismach wedyjskich. W szczególności polecił, aby model był oparty na opisach podanych w Śrimad Bhagavatam i innych Puranach, jak również w Brahma Samhicie.

Model żyrandola TOVP

Wielokrotnie Śrila Prabhupada zacytowałby werset z Brahma Samhita omawiając różne regiony kosmicznego stworzenia:

Najniżej znajduje się Devi-dhama [świat doczesny], a następnie Mahesha-dhama [siedziba Maheśy]; ponad Mahesza-dhamą znajduje się Hari-dhama [siedziba Hari], a ponad nimi wszystkimi znajduje się królestwo Kryszny zwane Goloką. Uwielbiam pradawnego Pana Govindę (Kryszny), który przydzielił ich odpowiednie autorytety władcom tych stopniowanych królestw.

W wielu rozmowach Śrila Prabhupada ponownie potwierdził, że chciał, aby kosmiczny model pokazywał hierarchię wszechświata, dając ludziom z pierwszej ręki wgląd w różne poziomy wszechświata.

Śrila Prabhupada podał bardzo szczegółowy opis planetarium wedyjskiego w liście napisanym 14 listopada 1976 roku, w którym podaje listę 15 pozycji, które model powinien zawierać.

Śrila Prabhupada pisze:

Teraz w Indiach planujemy budowę bardzo dużego „planetarium wedyjskiego” lub „świątyni zrozumienia”. W planetarium zbudujemy ogromny, szczegółowy model wszechświata opisany w tekście piątej pieśni Śrimad Bhagavatam. W planetarium model będzie badany przez widzów z różnych poziomów za pomocą ruchomych schodów.

Śrila Prabhupada również kilkakrotnie mówił, jak chciał, aby planetarium wedyjskie pokazywało ruchy planet zgodnie z Śrimad Bhagavatam. W związku z tym podał przykład żyrandola i jak można uznać, że wszystkie planety poruszają się w żyrandolu, który sam się porusza. TOVP Grupa Badawcza Kosmologii opracowuje obecnie taki model w oparciu o instrukcje Śrila Prabhupada i oświadczenia autorytatywnych pism, które wyjaśnią różne uniwersalne zjawiska, takie jak przemijanie pór roku, zaćmienia księżyca itp.

Śrila Prabhupada również kilkakrotnie mówił o tym, jak chciał, aby wedyjski model wszechświata pokazywał ruchy planet zgodnie z Śrimad Bhagavatam. W związku z tym podał przykład żyrandola i jak można uznać, że wszystkie planety poruszają się w żyrandolu, który sam się porusza. TOVP TOVP Grupa Badawcza Kosmologii opracowuje obecnie taki model w oparciu o instrukcje Śrila Prabhupada i oświadczenia autorytatywnych pism, które wyjaśnią różne uniwersalne zjawiska, takie jak przemijanie pór roku, zaćmienia księżyca itp.

Świątynia Wedyjskiego Planetarium została tak nazwana, ponieważ w swojej głównej kopule będzie mieścić trójwymiarowy, ruchomy model wszechświata według pism wedyjskich. To wyjaśnienie opisuje systemy planetarne i całą uniwersalną zawartość w kształcie niesamowitego żyrandola, a czasami jako odwróconego drzewa z korzeniami wznoszącymi się i gałęziami w dół.


TOP
pl_PLPolish