भक्ति को स्तम्भहरू - स्माराराम स्तम्भ दाता

wdt_ID प्रायोजक नाम COUNTRY
5 इस्कन बहरेन
8 सुनन्दा मायाजी
11 शकुन्तला वृन्दा dd दुबई, युएई
12 बलराम गोविन्द दास मदुरै, भारत
13 विक्रम जयपुरिया बंगलोर, भारत