वित्तीय रिपोर्ट २०१ 2018

TOVP आय र व्यय रिपोर्टिंगमा वित्तीय पारदर्शिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा सबै वित्तीयहरू सावधानीपूर्वक--स्तरीय अडिटि system प्रणालीको माध्यमबाट अनुगमन गरिन्छ कि यो सुनिश्चित गर्न कि एक Faroth बर्बाद, गलत हिसाब वा दुरुपयोग छैन। यी चार ओडिiting्ग उपायहरू छन् जुन हामीले राखेका छौं हाम्रा सबै दाताहरू विश्वस्त हुन सक्छन् उनीहरूको चन्दा राम्रोसँग खर्च भएको छः

  1. CNK RK र Co हाम्रो भारत लेखा फर्म हो: http://www.arkayandarkay.com/
  2. कुशम्यान र वेकफिल्ड, हाम्रो प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टन्सीले हाम्रो खर्चको निरीक्षण गर्छ: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. इस्कॉन भारत ब्यूरो नियमित लेखा रिपोर्ट प्राप्त गर्दछ
  4. हाम्रो अमेरिकी लेखा फर्म TOVP फाउन्डेशन मार्फत आय ह्यान्डल गर्दछ

 

खर्च

wdt_ID महिना स्टाफ कार्यालय मर्मत मेशीनरी र उपकरण परामर्शदाता निर्माण मासिक कुल INR मा अमेरिकी डलरमा बराबर
1 जनवरी - मार्च 2,963,264.00 4,967,057.00 854,740.00 1,388,982.00 80,765,790.00 90,939,833.00 $1,299,140
2 अप्रिल-जून 2,560,034.00 3,636,983.00 468,235.00 2,036,646.00 69,701,527.00 78,403,425.00 $1,120,049
3 जुलाई-सेप्टेम्बर 3,051,193.00 3,336,823.00 444,296.00 2,559,250.00 63,627,863.00 73,019,425.00 $1,043,135
4 अक्टूबर-डिसेम्बर 3,010,000.00 4,605,800.00 434,899.00 5,187,640.00 72,977,148.00 86,215,487.00 $1,231,650
5 YTD कुल रु। 11,584,491.00 16,546,663.00 2,202,170.00 11,172,518.00 287,072,328.00 328,578,170.00 $4,693,974
6 अमेरिकी डलरमा बराबर 165,493.00 236,381.00 31,460.00 159,607.00 4,101,033.00 4,693,974.00
 

दान

wdt_ID महिना भारतीय योगदान विदेशी योगदान मासिक कुल INR मा अमेरिकी डलरमा बराबर
1 जनवरी 8,178,434.00 28,965,294.00 37,143,728.00 $530,625
2 फेब्रुअरी 15,380,169.00 24,917,240.00 40,297,409.00 $575,677
3 मार्च 27,331,642.00 21,464,164.00 48,795,806.00 $697,083
4 अप्रिल 10,423,368.00 23,044,419.00 33,467,787.00 $478,111
5 सक्छ 12,245,448.00 13,652,874.00 25,898,322.00 $369,976
6 जुन 11,738,417.00 37,210,639.00 48,949,056.00 $699,272
7 जुलाई 12,378,764.00 21,073,363.00 33,452,127.00 $477,888
8 अगस्त 17,074,537.00 7,610,475.00 24,685,012.00 $352,643
9 सेप्टेम्बर 4,167,834.00 102,820,361.00 106,988,195.00 $1,528,403
10 अक्टुबर 21,911,391.00 10,689,006.00 32,600,397.00 $465,720