Financial Report 2019

Økonomisk gjennomsiktighet er av største betydning i TOVPs inntekts- og utgiftsrapportering. All økonomien vår blir nøye overvåket gjennom et 4-trinns revisjonssystem for å sikre at ikke en farthing blir bortkastet, brukt feil eller misbruket. Dette er de fire revisjonstiltakene vi har satt i verk, slik at alle donorene våre kan være sikre på at donasjonene deres blir brukt godt:

  1. CNK RK og Co. er vårt India regnskapsfirma: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, vår prosjektledelse rådgivning overvåker utgiftene våre: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau mottar regelmessige regnskapsrapporter
  4. Våre Amerikansk regnskapsbyrå håndterer inntekt gjennom TOVP Foundation

 

UTGIFTER

wdt_ID Detaljer Januar - mars April - juni Juli - september Oktober - desember Totalt i INR Totalt i USD
1 Utgifter til utvendige arbeider 69,817,482 37,894,806 24,989,816 43,339,260 176,041,364 $ 2,514,877
2 Materialer 40,924,496 20,244,321 1,934,783 16,817,906 79,921,506 $ 1,141,736
3 Arbeid 6,878,966 4,555,020 6,464,355 6,926,838 24,825,179 $ 354,645
4 Payment to Contractors & Suppliers 22,014,020 12,802,710 15,952,693 19,228,194 69,997,617 $ 999,966
5 Transportation 0 292,755 637,985 366,322 1,297,062 $ 18,529
6 Utgifter til interiørarbeid 23,695,573 34,206,422 53,929,512 130,923,141 242,754,648 $ 3,467,924
7 Payment to Vendors & Suppliers 19,995,783 28,192,278 48,708,274 124,244,103 221,140,438 $ 3,159,149
8 Avgifter for interiørkonsulent 3,699,790 6,014,144 5,221,238 6,679,038 21,614,210 $ 308,774
9 Anskaffede anleggsmidler 596,434 668,813 914,900 110,768 2,290,915 $ 32,727
10 Arkitekturkonsulentarbeid 1,724,287 1,028,561 1,006,000 1,480,134 5,238,982 $ 74,843
 

DONASJONER

wdt_ID Month Year/2019 Indisk bidrag Utenlandsk bidrag Månedlig total i INR Tilsvarende i USD
15 januar 12,848,541 30,358,674 43,207,215 $617,246
16 februar 6,359,527 16,878,962 23,238,489 $331,978
17 mars 25,521,184 16,588,473 42,109,657 $601,567
18 april 23,287,962 25,879,527 49,167,489 $702,393
19 Kan 27,447,937 54,218,154 81,666,091 $1,166,658
20 juni 11,168,399 22,965,276 34,133,675 $487,624
21 juli 22,209,287 19,546,436 41,755,723 $596,510
22 august 8,335,863 53,285,598 61,621,461 $880,307
23 september 20,334,578 11,495,882 31,830,460 $454,721
24 oktober 13,198,338 28,018,561 41,216,899 $588,813