Finansiell rapport 2017

Økonomisk gjennomsiktighet er av største betydning i TOVPs inntekts- og utgiftsrapportering. All økonomien vår blir nøye overvåket gjennom et 4-trinns revisjonssystem for å sikre at ikke en farthing blir bortkastet, brukt feil eller misbruket. Dette er de fire revisjonstiltakene vi har satt i verk, slik at alle donorene våre kan være sikre på at donasjonene deres blir brukt godt:

  1. CNK RK og Co. er vårt India regnskapsfirma: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, vår prosjektledelse rådgivning overvåker utgiftene våre: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau mottar regelmessige regnskapsrapporter
  4. Våre Amerikansk regnskapsbyrå håndterer inntekt gjennom TOVP Foundation

 

UTGIFTER

wdt_ID Måned Konstruksjon Personale Kontorvedlikehold Maskinutstyr Konsulenter Månedlig total i INR Tilsvarende i USD
1 januar 23,511,189 780,350 1,427,528 196,824 380,625 26,296,516 $404,562
2 februar 27,844,296 846,920 869,571 8,055 389,300 29,958,142 $460,894
3 mars 46,810,214 835,096 1,521,827 587,007 894,300 50,648,444 $779,207
4 april 28,743,131 857,450 1,132,254 181,953 30,914,788 $475,612
5 Kan 38,750,908 803,500 615,970 289,013 386,100 40,845,491 $628,392
6 juni 26,667,304 881,734 386,566 289,499 1,319,846 29,544,949 $454,538
7 juli 28,281,353 741,170 1,028,757 58,012 0 30,109,292 $463,220
8 august 32,882,934 838,571 943,095 0 188,700 34,853,300 $536,205
9 september 21,721,457 1,081,422 1,247,072 212,366 188,700 24,451,017 $376,169
10 oktober 27,612,138 797,000 1,440,374 73,945 313,700 30,237,157 $465,187
 

DONASJONER

wdt_ID Måned Indisk bidrag Utenlandsk bidrag Månedlig total i INR Tilsvarende i USD
1 januar 4,770,553 12,375,772 17,146,325 263,790
2 februar 30,604,383 16,657,534 47,261,917 727,106
3 mars 15,882,064 14,914,945 30,797,009 473,800
4 april 5,436,623 13,127,575 18,564,198 285,603
5 Kan 7,383,663 15,122,288 22,505,951 346,245
6 juni 2,078,997 19,301,651 21,380,648 328,933
7 juli 16,851,722 10,989,731 27,841,453 428,330
8 august 5,485,578 26,324,243 31,809,821 489,382
9 september 14,013,448 8,111,089 22,124,537 340,377
10 oktober 12,883,848 12,515,384 25,399,232 390,757