Finansiell rapport 2013

Økonomisk gjennomsiktighet er av største betydning i TOVPs inntekts- og utgiftsrapportering. All økonomien vår blir nøye overvåket gjennom et 4-trinns revisjonssystem for å sikre at ikke en farthing blir bortkastet, brukt feil eller misbruket. Dette er de fire revisjonstiltakene vi har satt i verk, slik at alle donorene våre kan være sikre på at donasjonene deres blir brukt godt:

  1. CNK RK og Co. er vårt India regnskapsfirma: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, vår prosjektledelse rådgivning overvåker utgiftene våre: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ISKCON India Bureau mottar regelmessige regnskapsrapporter
  4. Våre Amerikansk regnskapsbyrå håndterer inntekt gjennom TOVP Foundation

 

UTGIFTER

wdt_ID Måned år Personale Kontorvedlikehold Konsulenter Konstruksjon Månedlig total i INR Tilsvarende i USD
1 januar 556,695 764,313 129,000 61,861,644 63,311,652 1,055,194.00
2 februar 570,350 1,094,322 81,000 42,995,193 44,740,865 745,681.00
3 mars 583,598 608,211 599,424 27,442,282 29,233,515 487,225.00
4 april 503,900 515,500 179,821 8,853,868 10,053,089 167,551.00
5 Kan 573,174 523,871 204,821 10,192,828 11,494,694 191,578.00
6 juni 553,265 705,604 2,664,269 8,573,921 12,497,059 208,284.00
7 juli 544,640 662,934 248,821 5,921,095 7,377,490 122,958.00
8 august 569,515 329,301 249,765 8,003,915 9,152,496 152,542.00
9 september 604,683 1,260,878 353,961 13,034,223 15,253,745 254,229.00
10 oktober 574,951 739,745 738,823 12,883,308 14,936,827 248,947.00

DONASJONER

wdt_ID Måned år Indisk bidrag Utenlandsk bidrag Månedlig total i INR Tilsvarende i USD
1 januar 12,782,910 51,384,318 64,167,228 1,069,454.00
2 februar 320,349 511,307 831,656 13,861.00
3 mars 1,341,397 22,567 1,363,964 22,733.00
4 april 1,481,269 2,788,689 4,269,958 71,166.00
5 Kan 778,910 1,137,652 1,916,562 31,943.00
6 juni 6,711,343 9,444,242 16,155,585 269,260.00
7 juli 685,883 3,543,228 4,229,111 70,485.00
8 august 6,549,311 6,948,339 13,497,650 224,961.00
9 september 1,412,019 3,273,686 4,685,705 78,095.00
10 oktober 4,586,053 1,304,103 5,890,156 98,169.00