ပြခန်းအထက်ရှိ tabs များကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကွဲပြားသောဗီဒီယိုအမျိုးအစားများကို ဖြတ်၍ သွားပါ။ စာမျက်နှာ ၈ ခုထက်ပိုသောအခါအလိုအလျောက်ပေါ်လာသည့်ပြခန်းအပေါ်နှင့်အောက်ရှိမြှားများကို အသုံးပြု၍ မတူညီသောဗီဒီယိုများကိုလည်း scroll လုပ်နိုင်သည်။