အလှူရှင်များ၏အခန်းများ

wdt_ID အခန်း ကပံ့ပိုးသည် တိုင်းပြည်
1 1. Radharani Pakshala Subhavilas PR / Indresh PR ကနေဒါ
2 4. Bhoga Bhandar Shankar Das / Shanti Devi Dasi ကနေဒါ
3 7. ND Sringara Nilayam Subhavilas PR / Indresh PR ကနေဒါ
4 ၈။ GP Sringara Nilayam Shankar ကနေဒါ
5 9. RM Bhushana Nilayam Minakshi devi dasi & မိသားစု ကနေဒါ
6 10. PT Bhushana Nilayam Shankar ကနေဒါ
7 16. Pujari Nilayam Puspavan & Nandidevi ယူအက်စ်အေ
8 21. Abhishek Niyojana Shala Guruprasad Prabhu ကနေဒါ
10 18. Vrindadevi Nilayam Gopinath နှင့် Pushpa ယူအက်စ်အေ
11 12. RM Vastra Nirman Karyalaya ဂျိုးဇက် Braganza ယူအက်စ်အေ