Terma dan syarat

Sila baca syarat penggunaan ini dengan teliti sebelum anda mula menggunakan laman web ini - tovp.org. Dengan menggunakan laman web kami, anda menunjukkan bahawa anda menerima syarat penggunaan ini dan bahawa anda bersetuju untuk mematuhinya. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat penggunaan ini, jangan gunakan laman web kami.

Pergantungan Maklumat yang Dihantar & Penafian

bahan-bahan yang terdapat di laman web kami disediakan hanya untuk tujuan maklumat umum dan tidak mendakwa sebagai atau merupakan nasihat undang-undang atau profesional lain dan tidak boleh dipercayai seperti itu.

Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul daripada mengakses atau bergantung pada maklumat di laman web ini dan sejauh mana yang dibenarkan oleh undang-undang India, kami mengecualikan semua tanggungjawab untuk kehilangan atau kerosakan yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan laman web ini.

Maklumat mengenai kami

http://www.tovp.org adalah laman web yang dikendalikan oleh International Society for Krishna Consciousness (“Kami”); kami adalah sebuah NGO yang berdaftar di India dengan nombor 147120066. Pejabat berdaftar kami ialah 49 Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai, Maharastra, India. Kami mempunyai pejabat lain di Sri Mayapur, Nadia Dist. Benggala Barat, 741313.

Melayari laman web kami

Akses ke laman web kami dibenarkan untuk sementara waktu, dan kami berhak menarik balik atau mengubah perkhidmatan yang kami sediakan di laman web kami tanpa pemberitahuan (lihat di bawah). Kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya atas sebab apa pun laman web kami tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk tempoh apa pun.

Hak harta Intelek

Kami adalah pemilik atau pemegang lesen semua hak harta intelek di laman web kami, dan dalam bahan yang diterbitkan di laman web kami. Karya-karya tersebut dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian di seluruh dunia. Semua hak tersebut terpelihara.

Anda boleh mencetak satu salinan, dan boleh memuat turun ekstrak, dari mana-mana halaman dari laman web kami untuk rujukan peribadi anda dan anda boleh menarik perhatian orang lain dalam organisasi anda kepada bahan yang disiarkan di laman web kami.

Anda tidak boleh mengubah kertas atau salinan digital dari sebarang bahan yang telah anda cetak atau muat turun dengan cara apa pun, dan anda tidak boleh menggunakan ilustrasi, gambar, urutan video atau audio atau grafik secara berasingan daripada teks yang disertakan.

Status kami (dan penyumbang yang dikenal pasti) sebagai pengarang bahan di laman web kami mesti sentiasa diakui.

Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian bahan di laman web kami untuk tujuan komersial tanpa mendapatkan lesen untuk melakukannya dari kami atau pemberi lesen kami.

Sekiranya anda mencetak, menyalin atau memuat turun mana-mana bahagian laman web kami yang melanggar syarat penggunaan ini, hak anda untuk menggunakan laman web kami akan terhenti serta-merta dan anda mesti, mengikut pilihan kami, mengembalikan atau memusnahkan salinan bahan yang telah anda buat.

Laman web kami berubah secara berkala

Kami berhasrat untuk mengemas kini laman web kami secara berkala, dan boleh mengubah kandungannya pada bila-bila masa. Sekiranya ada keperluan, kami mungkin menangguhkan akses ke laman web kami, atau menutup laman web selama-lamanya. Sebarang bahan di laman web kami mungkin akan ketinggalan zaman pada waktu tertentu, dan kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini bahan tersebut.

Tanggungjawab kami

Bahan yang dipaparkan di laman web kami disediakan tanpa jaminan, syarat atau jaminan mengenai ketepatan. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, kami, dan pihak ketiga yang berkaitan dengan kami dengan jelas mengecualikan:

 • Semua syarat, jaminan dan syarat lain yang mungkin disiratkan oleh undang-undang, undang-undang umum atau undang-undang ekuiti.
 • Apa-apa tanggungjawab untuk sebarang kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung atau akibat yang ditanggung oleh mana-mana pengguna berkaitan dengan laman web kami atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, atau hasil penggunaan laman web kami, mana-mana laman web yang dihubungkan ke laman web kami dan sebarang bahan disiarkan di laman web kami, termasuk, tanpa batasan, tanggungjawab untuk:
  • kehilangan pendapatan atau pendapatan
  • kehilangan perniagaan
  • kehilangan keuntungan atau kontrak
  • kehilangan jangkaan simpanan
  • kehilangan data
  • kehilangan muhibah
  • membuang masa pengurusan atau pejabat; dan untuk sebarang kehilangan atau kerosakan dalam bentuk apa pun, walau bagaimanapun timbul dan sama ada disebabkan oleh penyiksaan (termasuk kecuaian), pelanggaran kontrak atau sebaliknya, walaupun boleh diramalkan, dengan syarat bahawa keadaan ini tidak akan menghalang tuntutan kehilangan atau kerosakan harta benda anda atau tuntutan lain untuk kerugian kewangan langsung yang tidak dikecualikan oleh mana-mana kategori yang dinyatakan di atas.

Ini tidak mempengaruhi tanggungjawab kami untuk kematian atau kecederaan peribadi yang timbul dari kecuaian kami, atau tanggungjawab kami untuk penafian atau penyalahgunaan yang salah mengenai perkara asas, atau tanggungjawab lain yang tidak dapat dikecualikan atau dibatasi di bawah undang-undang yang berlaku.

Maklumat mengenai anda dan lawatan anda ke laman web kami

Kami memproses maklumat mengenai anda sesuai dengan dasar privasi kami  https://tovp.org/about-us/privacy-policy/. Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk memproses sedemikian dan anda menjamin bahawa semua data yang anda berikan adalah tepat.

Virus, penggodaman dan kesalahan lain

Anda tidak boleh menyalahgunakan laman web kami dengan sengaja memperkenalkan virus, trojan, worm, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi. Anda tidak boleh berusaha mendapatkan akses tanpa izin ke laman web kami, pelayan tempat laman web kami disimpan atau pelayan, komputer atau pangkalan data yang disambungkan ke laman web kami. Anda tidak boleh menyerang laman web kami melalui serangan penolakan perkhidmatan atau serangan penolakan perkhidmatan yang diedarkan.

Dengan melanggar peruntukan ini, anda akan melakukan kesalahan jenayah di bawah Akta Penyalahgunaan Komputer 1990. Kami akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkenaan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran, hak anda untuk menggunakan laman web kami akan terhenti serta-merta.

Kami tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh serangan penolakan perkhidmatan, virus atau bahan berbahaya dari segi teknologi yang boleh menjangkiti peralatan komputer anda, program komputer, data atau bahan hak milik lain kerana penggunaan laman web kami atau untuk memuat turun anda dari sebarang bahan yang disiarkan di laman web kami, atau di mana-mana laman web yang dihubungkan ke laman web kami.

Pautan dari laman web kami

Di mana laman web kami mengandungi pautan ke laman web lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk maklumat anda sahaja. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman web atau sumber tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas mereka atau atas kehilangan atau kerosakan yang mungkin timbul dari penggunaan anda dari laman web tersebut. Semasa mengakses laman web melalui laman web kami, kami menasihati anda untuk memeriksa syarat penggunaan dan dasar privasi mereka untuk memastikan kepatuhan dan menentukan cara mereka menggunakan maklumat anda.

Bidang kuasa dan undang-undang yang berlaku

Mahkamah India akan mempunyai bidang kuasa bukan eksklusif atas sebarang tuntutan yang timbul dari, atau berkaitan dengan, lawatan ke laman web kami.

Syarat penggunaan ini dan sebarang pertikaian atau tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan mereka atau perkara atau pembentukannya (termasuk pertikaian atau tuntutan bukan kontrak) akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang India.

Variasi

Kami boleh mengubah syarat penggunaan ini pada bila-bila masa dengan mengubah halaman ini. Anda diharapkan untuk memeriksa halaman ini dari semasa ke semasa untuk memperhatikan sebarang perubahan yang kami buat, kerana ia mengikat anda. Beberapa ketentuan yang terkandung dalam syarat penggunaan ini juga dapat digantikan oleh peruntukan atau pemberitahuan yang diterbitkan di tempat lain di laman web kami.

Kebimbangan anda

Sekiranya anda mempunyai kebimbangan mengenai bahan yang muncul di laman web kami, sila hubungi tovpinfo@gmail.com.

Terima kasih kerana melayari laman web kami.