Нөхцөл

Tovp.org сайтыг ашиглаж эхлэхээсээ өмнө эдгээр ашиглалтын нөхцлийг анхааралтай уншина уу. Манай сайтыг ашигласнаар та эдгээр ашиглалтын нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлж байна. Хэрэв та эдгээр ашиглалтын нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол манай сайтыг ашиглахаас татгалзана уу.

Мэдээлэл дээр тулгуурласан мэдээлэл ба татгалзал

манай сайт дээр байрлуулсан материалыг зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зорилгоор өгсөн бөгөөд хууль эрх зүйн болон бусад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөхийг шаарддаггүй, үүнд найдах ёсгүй.

Энэ сайтын мэдээлэлд нэвтрэх эсвэл түүнд найдахад учирч болзошгүй аливаа хохирлыг бид Энэтхэгийн хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр хүлээхгүй тул энэ сайтыг ашигласнаас үүсэх шууд болон шууд бус хохирол, хохирлын бүх хариуцлагыг хасч тооцно.

Бидний тухай мэдээлэл

http://www.tovp.org бол Кришнагийн Ухамсрын Олон Улсын Нийгэмлэгийн ("Бид") ажиллуулдаг сайт юм; бид Энэтхэгт 147120066 дугаартай бүртгэлтэй ТББ юм. Манай бүртгэлтэй газар нь Энэтхэгийн Мумбай, Мумбай, Жуху, 49 Харе Кришна Ланд юм. Надиа дистийн Шри Маяпурт манай бусад оффисууд байдаг. Баруун Бенгал, 741313.

Манай сайт руу нэвтрэх

Манай сайтад нэвтрэхийг түр хугацаагаар зөвшөөрдөг бөгөөд манай сайтад үзүүлж буй үйлчилгээгээ мэдэгдэлгүйгээр буцаан татах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрхтэй. Манай сайт ямар нэгэн шалтгаанаар ямар ч үед, эсвэл хэзээ нэгэн цагт ашиглах боломжгүй бол бид хариуцлага хүлээхгүй.

Оюуны өмчийн эрх

Бид манай сайтад болон манай сайт дээр нийтлэгдсэн материалд оюуны өмчийн бүх эрхийг эзэмшигч буюу лиценз эзэмшигч юм. Эдгээр бүтээлүүд нь дэлхийн өнцөг булан бүрт зохиогчийн эрхийн тухай хууль, гэрээнүүдээр хамгаалагдсан байдаг. Ийм бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан болно.

Та өөрийн хувийн лавлагаа авахын тулд манай сайтаас нэг хувийг хуулбарлаж, дурын хуудас (хуудас) -ын хэсгийг татаж авах боломжтой бөгөөд манай сайтад байрлуулсан материалд байгууллагынхаа бусад хүмүүсийн анхаарлыг хандуулж болно.

Та хэвлэж, татаж авсан материалынхаа цаасан болон дижитал хуулбарыг ямар нэгэн байдлаар өөрчлөх ёсгүй бөгөөд зураг, гэрэл зураг, видео эсвэл аудио дараалал, график зургийг дагалдах текстээс тусад нь ашиглах ёсгүй.

Манай сайтын материалын зохиогчийн статусыг (мөн тодорхойлогдсон хувь нэмэр оруулагчдын) үргэлж хүлээн зөвшөөрч байх ёстой.

Та манай сайтад байгаа материалын зарим хэсгийг биднээс эсвэл манай лиценз эзэмшигчдээс зөвшөөрөл авахгүйгээр арилжааны зорилгоор ашиглах ёсгүй.

Хэрэв та эдгээр ашиглалтын нөхцлийг зөрчиж манай сайтын аль нэг хэсгийг хэвлэж, хуулбарлаж эсвэл татаж авбал манай сайтыг ашиглах эрх тань нэн даруй зогсох бөгөөд та бидний сонголтоор хийсэн материалынхаа хуулбарыг буцааж эсвэл устгах ёстой.

Манай сайт тогтмол өөрчлөгдөж байдаг

Бид сайтаа тогтмол шинэчлэхийг зорьж байгаа бөгөөд агуулгыг хэзээ ч өөрчлөх боломжтой. Хэрэв шаардлага гарвал манай сайтад нэвтрэх эрхийг түдгэлзүүлж эсвэл тодорхойгүй хугацаагаар хааж болно. Манай сайтад байгаа аливаа материал хэзээ нэгэн цагт хуучирсан байж болзошгүй тул бид ийм материалыг шинэчлэх үүрэг хүлээхгүй болно.

Бидний хариуцлага

Манай сайт дээр байрлуулсан материалыг үнэн зөв байдлын талаар ямар ч баталгаа, нөхцөл, баталгаагүйгээр хангаж өгдөг. Хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээгээр бид болон бидэнтэй холбогдсон гуравдагч этгээд дараахь зүйлийг дараахь байдлаар хасч байна.

 • Хууль, нийтлэг хууль эсвэл өмчийн тухай хуулиар өөрөөр тайлбарлаж болох бүх нөхцөл, баталгаа, бусад нөхцөл.
 • Манай сайт, манай сайттай холбогдсон аливаа вэбсайт болон бусад материалыг ашиглахтай холбоотой, ашиглах боломжгүй, ашигласны үр дүнд гарсан аливаа хэрэглэгчийн шууд, шууд бус эсвэл үр дагаварт учирсан аливаа хохирлын хариуцлага. манай сайт дээр тавигдсан, үүнд дараахь байдлаар хариуцлага хүлээлгэхгүйгээр хязгаарлалтгүй орно.
  • орлого, орлогын алдагдал
  • бизнесийн алдагдал
  • ашиг буюу гэрээний алдагдал
  • хүлээгдэж буй хадгаламжийн алдагдал
  • өгөгдлийн алдагдал
  • гүүдвилийн алдагдал
  • менежмент эсвэл ажлын цагаа үрсэн; мөн бусад аливаа хохирол, хохирол учирсан, гэхдээ гарч болзошгүй бөгөөд эрүүдэн шүүх (хайхрамжгүй байдал орно), гэрээг зөрчсөн эсвэл бусад шалтгаанаар үүссэн эсэх, урьдчилан харах боломжтой байсан ч энэ нөхцөл байдал нь таны биет эд хөрөнгийг үрэгдүүлэх, гэмтээсэн нэхэмжлэлээс урьдчилан сэргийлэхгүй байх ёстой. эсхүл дээр дурдсан ангиллуудаас хасагдаагүй бусад санхүүгийн шууд хохирлын бусад нэхэмжлэл.

Энэ нь бидний хайхрамжгүй байдлаас үүдсэн үхэл, хүний гэмтэл бэртлээс үүдсэн хариуцлага, үндсэн асуудлаар залилан мэхлэх, буруу ташаа мэдээлэл өгөх хариуцлага, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хасч, хязгаарлаж болохгүй бусад хариуцлагад нөлөөлөхгүй.

Таны талаархи мэдээлэл болон манай сайтад зочилсон мэдээлэл

Бид таны тухай мэдээллийг нууцлалын бодлогын дагуу боловсруулдаг  https://tovp.org/about-us/privacy-policy/. Манай сайтыг ашигласнаар та ийм боловсруулалтыг зөвшөөрч байгаа бөгөөд таны өгсөн бүх өгөгдөл үнэн зөв болохыг баталгаажуулах болно.

Вирус, хакердах болон бусад зөрчил

Та вирус, троян, өт, логик бөмбөг болон бусад хортой, технологийн хувьд хортой материалыг мэдсээр байж нэвтрүүлж манай сайтыг буруугаар ашиглах ёсгүй. Та манай сайт, манай сайт хадгалагдаж байгаа сервер эсвэл манай сайтад холбогдсон сервер, компьютер эсвэл мэдээллийн сан руу зөвшөөрөлгүй нэвтрэхийг оролдох ёсгүй. Та манай сайтад үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзсан халдлага эсвэл тараасан үйлчилгээнээс татгалзсан халдлагад халдаж болохгүй.

Энэхүү заалтыг зөрчсөнөөр та Компьютерийг зүй бусаар ашиглах тухай 1990 оны хуулийн дагуу эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх болно. Ийм зөрчил гарсан тохиолдолд холбогдох хууль сахиулах байгууллагуудад мэдэгдэх бөгөөд эдгээр байгууллагуудтай танай хувийн мэдээллийг танилцуулж хамтран ажиллана. Ийм зөрчил гарсан тохиолдолд манай сайтыг ашиглах эрх нэн даруй зогсох болно.

Таныг манай сайтыг ашигласны улмаас таны компьютерийн тоног төхөөрөмж, компьютерийн програм, өгөгдөл эсвэл бусад өмчийн материалыг халдварлаж болзошгүй үйлчилгээ, тараахаас татгалзсан халдлага, вирус эсвэл технологийн хувьд хор хөнөөлтэй бусад материалаас үүдсэн аливаа хохирол, хохирлыг бид хариуцахгүй. манай сайт эсвэл манай сайттай холбогдсон вэбсайт дээр байрлуулсан аливаа материалыг татаж авах.

Манай сайтын холбоосууд

Манай сайт нь бусад сайтууд болон гуравдагч этгээдийн оруулсан нөөцүүдтэй холбоос агуулсан тохиолдолд эдгээр холбоосыг зөвхөн таны мэдээлэлд зориулж өгөх болно. Бид эдгээр сайтууд эсвэл нөөцийн агуулгыг хянах эрхгүй бөгөөд эдгээрийн ашиглалт, тэдгээрийн ашиглалтаас үүдэн гарах хохирол, хохирлыг бид хариуцахгүй. Вэбсайтаар дамжуулан сайтад нэвтрэх үед тэдгээрийн ашиглалтын нөхцөл, нууцлалын бодлогыг шалгаж, дагаж мөрдөж, таны мэдээллийг хэрхэн ашиглаж болохыг тодорхойлохыг зөвлөж байна.

Харьяалал ба холбогдох хууль

Энэтхэгийн шүүхүүд манай сайтад зочилсоноос үүдсэн болон түүнтэй холбоотой аливаа нэхэмжлэлийг үл хамаарах харьяалалтай байх болно.

Эдгээр ашиглалтын нөхцөл, тэдгээртэй холбоотой болон тэдгээрийн сэдэв, байгуулалтаас үүссэн аливаа маргаан, нэхэмжлэлийг (гэрээний бус маргаан, нэхэмжлэлийг оролцуулан) Энэтхэгийн хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулж, тайлбарлах болно.

Өөрчлөлтүүд

Бид энэ хуудсанд нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар эдгээр ашиглалтын нөхцлийг хэдийд ч өөрчлөх боломжтой. Та энэ хуудсыг үе үе шалгаж, бидний оруулсан өөрчлөлтийг заавал дагаж мөрдөх ёстой тул мэдэгдэх болно. Эдгээр ашиглалтын нөхцөлд багтсан зарим заалтыг манай сайт дээр байрлуулсан заалт эсвэл мэдэгдэлээр орлуулж болно.

Таны асуудал

Хэрэв танд манай сайтад гарч буй материалын талаар санаа зовох зүйл байвал tovpinfo@gmail.com хаягаар холбоо барина уу.

Манай сайтад зочилсонд баярлалаа.