ທ່ອງໄປຫາໂດຍຜ່ານປະເພດວິດີໂອທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍການກົດທີ່ແທັບທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງຂອງຫໍສະມຸດ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດເລື່ອນພາບຜ່ານວິດີໂອທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍການໃຊ້ລູກສອນຢູ່ຂ້າງເທິງແລະດ້ານລຸ່ມຂອງຫໍສະມຸດເຊິ່ງມັນຈະປາກົດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອມີຫຼາຍກວ່າ 8 ວິດີໂອຕໍ່ ໜ້າ.