ການສະສົມສິລະປະ TOVP

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການເກັບກໍາຮູບພາບດິຈິຕອລຂອງ TOVP ແລະ Srila Prabhupada ຈາກຮູບຖ່າຍຕົວຈິງ, ເຮັດສະເພາະໂດຍ Kaliya Krishna das. ຮູບພາບຕ່າງ can ສາມາດຖືກບັນທຶກເປັນຄອມພິວເຕີຂອງເຈົ້າໄດ້ໂດຍການຄລິກຂວາໃສ່ ໜູ.