ເສົາຫຼັກຂອງການອຸທິດຕົນ - ຜູ້ໃຫ້ທຶນເສົາຫຼັກ Kirtanam

wdt_ID ຊື່ DONOR ປະເທດ
1 Vinod Jain Gurgaon, ອິນເດຍ
2 Raktakpran Das (Rajbir Bansal) ເດລີ, ອິນເດຍ
3 Acharya Ratna Das & Shyama Vilasini Mataji ມໍຣິເຊຍ
4 ມູນນິທິ Gauranga Dham Secunderabad, ອິນເດຍ
5 ອາຈຸນຕູລີ ອົດສະຕາລີ
6 Sadbhuja Gauranga Das (Suman Chaki)
7 KSHUDY DAS
8 DEVAKI PRIYA DAS (Frank Singh) ອາ​ເມລິ​ກາ
9 Momata Sen (Madhavi Mataji) ດາກາ, ບັງກະລາເທດ (IDP)
10 STUART BANERJEE ອາ​ເມລິ​ກາ