ເສົາຫຼັກຂອງການອຸທິດຕົນ-ຜູ້ໃຫ້ທຶນເສົາຫຼັກ Atma-nivedanam

wdt_ID ເສົາຫຼັກ # ຊື່ DONOR ປະເທດ
1 1 Ambarisa Das (ACBSP) ອາ​ເມລິ​ກາ
2 2 ວັດຮາວາຍ ອາ​ເມລິ​ກາ
3 3 BP Aggarwal Noida, ອິນເດຍ (Priyagold Biscuits)
4 4 Bikram & Reena Soni ອາ​ເມລິ​ກາ
5 5 ໂກປາລາລາ ອາ​ເມລິ​ກາ
6 6 Virendra Ahuja Kolkata, ອິນເດຍ
7 7 Ranga Krishna Das Tirupati (IDP)
8 8 Kishor Mane ການາດາ
9 9 Yashoda & Yamuna Mataji ຮ່ອງກົງ, ຈີນ
10 24 HH Vedavyasapriya Swami ອິນເດຍ