ບົດລາຍງານການເງິນ 2019

ຄວາມໂປ່ງໃສດ້ານການເງິນແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດໃນການລາຍງານລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍຂອງ TOVP. ການເງິນທັງ ໝົດ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຖືກຕິດຕາມຢ່າງລະມັດລະວັງຜ່ານລະບົບການກວດສອບ 4 ຂັ້ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດສິ່ງ ໜຶ່ງ ທີ່ສູນເສຍໄປ, ເສຍໄປຫຼືໃຊ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ນີ້ແມ່ນສີ່ມາດຕະການກວດສອບທີ່ພວກເຮົາໄດ້ວາງໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນທັງ ໝົດ ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈວ່າການບໍລິຈາກຂອງພວກເຂົາແມ່ນໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ດີ:

  1. ບໍລິສັດ CNK RK ແລະ Co ບໍລິສັດບັນຊີຂອງພວກເຮົາແມ່ນປະເທດອິນເດຍ: http://www.arkayandarkay.com/
  2. Cushman & Wakefield, ທີ່ປຶກສາດ້ານການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງພວກເຮົາເບິ່ງແຍງລາຍຈ່າຍຂອງພວກເຮົາ: http://www.cushmanwakefield.co.in/
  3. ສຳ ນັກງານ ISKCON ອິນເດຍ ໄດ້ຮັບບົດລາຍງານການບັນຊີເປັນປົກກະຕິ
  4. ຂອງພວກເຮົາ ບໍລິສັດບັນຊີສະຫະລັດ ຈັດການລາຍໄດ້ໂດຍຜ່ານມູນນິທິ TOVP

 

ການຂະຫຍາຍ

wdt_ID ລາຍລະອຽດ ມັງກອນ - ມີນາ ເດືອນເມສາ - ມິຖຸນາ ເດືອນກໍລະກົດ - ກັນຍາ ເດືອນຕຸລາ - ທັນວາ ລວມໃນ INR ລວມເປັນ USD
1 ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນວຽກງານພາຍນອກ 69,817,482 37,894,806 24,989,816 43,339,260 176,041,364 $ 2,514,877
2 ວັດສະດຸ 40,924,496 20,244,321 1,934,783 16,817,906 79,921,506 $ 1,141,736
3 ແຮງ​ງານ 6,878,966 4,555,020 6,464,355 6,926,838 24,825,179 $ 354,645
4 ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜູ້ຮັບເ&ົາແລະຜູ້ສະ ໜອງ 22,014,020 12,802,710 15,952,693 19,228,194 69,997,617 $ 999,966
5 ການຂົນສົ່ງ 0 292,755 637,985 366,322 1,297,062 $ 18,529
6 ລາຍຈ່າຍໃນວຽກງານພາຍໃນ 23,695,573 34,206,422 53,929,512 130,923,141 242,754,648 $ 3,467,924
7 ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ຂາຍແລະຜູ້ສະ ໜອງ 19,995,783 28,192,278 48,708,274 124,244,103 221,140,438 $ 3,159,149
8 ຄ່າ ທຳ ນຽມຂອງທີ່ປຶກສາພາຍໃນ 3,699,790 6,014,144 5,221,238 6,679,038 21,614,210 $ 308,774
9 ຊື້ຊັບສິນທີ່ມີກໍານົດ 596,434 668,813 914,900 110,768 2,290,915 $ 32,727
10 ວຽກງານໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາດ້ານສະຖາປັດຕະຍະ ກຳ 1,724,287 1,028,561 1,006,000 1,480,134 5,238,982 $ 74,843
 

ການປະກອບສ່ວນ

wdt_ID ເດືອນປີ/2019 ການປະກອບສ່ວນຂອງອິນເດຍ ການປະກອບສ່ວນຂອງຕ່າງປະເທດ ຈຳ ນວນລາຍເດືອນໃນ INR ເທົ່າກັບ USD
15 ມັງກອນ 12,848,541 30,358,674 43,207,215 $617,246
16 ກຸມພາ 6,359,527 16,878,962 23,238,489 $331,978
17 ມີນາ 25,521,184 16,588,473 42,109,657 $601,567
18 ເດືອນເມສາ 23,287,962 25,879,527 49,167,489 $702,393
19 ພຶດສະພາ 27,447,937 54,218,154 81,666,091 $1,166,658
20 ມິຖຸນາ 11,168,399 22,965,276 34,133,675 $487,624
21 ເດືອນກໍລະກົດ 22,209,287 19,546,436 41,755,723 $596,510
22 ສິງຫາ 8,335,863 53,285,598 61,621,461 $880,307
23 ກັນຍາ 20,334,578 11,495,882 31,830,460 $454,721
24 ເດືອນຕຸລາ 13,198,338 28,018,561 41,216,899 $588,813