ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

សូមអានលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើគេហទំព័រ - tovp.org ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងអ្នកបង្ហាញថាអ្នកយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះហើយអ្នកយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះសូមបដិសេធពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។

ការពឹងផ្អែកលើព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនិងការបដិសេធ

សំភារៈដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានទូទៅតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនទាមទារថាជាឬបង្កើតជាដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ឬវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀតទេហើយមិនត្រូវពឹងផ្អែកលើព័ត៌មាននោះឡើយ។

យើងមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដែលអាចកើតឡើងពីការចូលមើលឬពឹងផ្អែកលើព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះនិងទំហំពេញលេញដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ឥណ្ឌានោះទេយើងមិនរាប់បញ្ចូលរាល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះឡើយ។

ព័ត៌មានអំពីពួកយើង

គេហទំព័រ http://www.tovp.org គឺជាគេហទំព័រមួយដែលដំណើរការដោយសមាគមអន្តរជាតិដើម្បីមនោគមន៍វិជ្ជាគ្រីស្សាណា (“ យើង”) ។ យើងជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានលេខ ១៤៧១២០០៦៦ ។ ការិយាល័យដែលបានចុះបញ្ជីរបស់យើងមាន ៤៩ ហិកគ្រីក្រានដីជូហ៊ូមបៃម៉ាម៉ាហារ៉ាត្រាប្រទេសឥណ្ឌា។ យើងមានការិយាល័យផ្សេងទៀតនៅ Sri Mayapur, Nadia Dist ។ បេងហ្គាល់ខាងលិច, ៧៤១៣១៣ ។

ការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង

ការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានអនុញ្ញាតជាបណ្តោះអាសន្នហើយយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកឬកែប្រែសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន (សូមមើលខាងក្រោម) ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើហេតុផលណាមួយគេហទំព័ររបស់យើងមិនអាចប្រើបាននៅពេលណាមួយឬសម្រាប់រយៈពេលណាមួយ។

សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

យើងជាម្ចាស់ឬជាអ្នកផ្តល់សិទ្ធិលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់នៅក្នុងវែបសាយត៍របស់យើងនិងនៅក្នុងឯកសារដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ការងារទាំងនោះត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិនិងសន្ធិសញ្ញាជុំវិញពិភពលោក។ សិទ្ធិទាំងអស់ត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិ។

អ្នកអាចព្រីនចេញមួយច្បាប់ហើយអាចទាញយកនូវទំព័រណាមួយពីគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់ជាឯកសារយោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយអ្នកអាចទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃនៅក្នុងអង្គភាពរបស់អ្នកចំពោះសម្ភារៈដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

អ្នកមិនត្រូវកែប្រែក្រដាសឬច្បាប់ចម្លងឌីជីថលនៃវត្ថុធាតុដើមណាមួយដែលអ្នកបានបោះពុម្ពបិទឬទាញយកតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយហើយអ្នកក៏មិនត្រូវប្រើរូបភាពរូបភាពរូបថតវីដេអូឬខ្សែអាត់សម្លេងឬក្រាហ្វិកណាមួយដាច់ដោយឡែកពីអត្ថបទអមដែរ។

ស្ថានភាពរបស់យើង (និងអ្នកចូលរួមដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ) ក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធសម្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ជានិច្ច។

អ្នកមិនត្រូវប្រើផ្នែកណាមួយនៃសមា្ភារៈនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មដោយមិនចាំបាច់មានអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីធ្វើដូច្នេះពីយើងឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងឡើយ។

ប្រសិនបើអ្នកបោះពុម្ពបិទចម្លងឬទាញយកផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័ររបស់យើងដោយរំលោភលើល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងនឹងត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ហើយតាមជម្រើសរបស់យើងត្រឡប់ឬបំផ្លាញរាល់ឯកសារដែលអ្នកបានធ្វើ។

គេហទំព័ររបស់យើងផ្លាស់ប្តូរទៀងទាត់

យើងមានបំណងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័ររបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់ហើយអាចផ្លាស់ប្តូរមាតិកាបានគ្រប់ពេល។ ប្រសិនបើតម្រូវការកើតឡើងយើងអាចផ្អាកការចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើងឬបិទគេហទំព័រដោយគ្មានកំណត់។ រាល់ឯកសារនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអាចហួសសម័យនៅពេលណាមួយហើយយើងមិនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារបែបនេះទេ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើង

ឯកសារដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយគ្មានការធានាលក្ខខណ្ឌឬការធានាណាមួយចំពោះភាពត្រឹមត្រូវ។ ចំពោះវិសាលភាពដែលបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់យើងនិងភាគីទីបីដែលទាក់ទងនឹងយើងដោយមិនរាប់បញ្ចូល៖

 • គ្រប់លក្ខខណ្ឌការធានានិងល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងទៀតដែលអាចត្រូវបានចែងដោយលក្ខន្តិកៈច្បាប់ទូទៅឬច្បាប់សមធម៌។
 • ការទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតដោយផ្ទាល់ណាមួយដោយប្រយោលឬផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយទាក់ទងនឹងគេហទំព័ររបស់យើងឬទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់អសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឬលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងគេហទំព័រណាមួយដែលភ្ជាប់នឹងគេហទំព័ររបស់យើងនិងសម្ភារៈណាមួយ។ បានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងរួមទាំងការមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ៖
  • ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលឬប្រាក់ចំណូល
  • ការបាត់បង់អាជីវកម្ម
  • ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញឬកិច្ចសន្យា
  • ការបាត់បង់ប្រាក់សន្សំដែលរំពឹងទុក
  • បាត់បង់ទិន្នន័យ
  • ការបាត់បង់សុច្ឆន្ទៈ
  • ខ្ជះខ្ជាយការគ្រប់គ្រងឬពេលវេលាការិយាល័យ និងចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតណាមួយផ្សេងទៀតទោះយ៉ាងណាកើតឡើងនិងថាតើបណ្តាលមកពីការធ្វើទារុណកម្ម (រួមទាំងការធ្វេសប្រហែស) ការបំពានកិច្ចសន្យាឬបើមិនដូច្នោះទេទោះបីជាមានការគ្រោងទុកជាមុនក៏ដោយក៏លក្ខខណ្ឌនេះមិនរារាំងការទាមទារការបាត់បង់ឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិរូបីរបស់អ្នកឡើយ។ ឬការទាមទារផ្សេងទៀតសម្រាប់ការបាត់បង់ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្ទាល់ដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលដោយប្រភេទណាមួយដែលមានចែងខាងលើ។

នេះមិនប៉ះពាល់ដល់ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះមរណភាពឬការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួនដែលកើតឡើងពីការធ្វេសប្រហែសរបស់យើងហើយក៏មិនមានទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះការបង្ហាញការក្លែងបន្លំឬការតំណាងមិនត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងបញ្ហាមូលដ្ឋានហើយក៏មិនមានទំនួលខុសត្រូវផ្សេងទៀតដែលមិនអាចត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឬកំណត់នៅក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។

ព័ត៌មានអំពីអ្នកនិងការចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង

យើងដំណើរការព័ត៌មានអំពីអ្នកស្របតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង  https://tovp.org/about-us/privacy-policy/។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងអ្នកយល់ព្រមចំពោះដំណើរការបែបនេះហើយអ្នកធានាថារាល់ទិន្នន័យដែលផ្តល់ដោយអ្នកគឺត្រឹមត្រូវ។

មេរោគការលួចស្តាប់និងបទល្មើសផ្សេងទៀត

អ្នកមិនត្រូវប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងដោយមិនត្រឹមត្រូវដោយណែនាំមេរោគដង្កូវដង្កូវគ្រាប់បែកតក្កវិទ្យាឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលបង្កអន្តរាយឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បច្ចេកវិទ្យា។ អ្នកមិនត្រូវប៉ុនប៉ងទទួលបានសិទ្ធិចូលដំណើរការគេហទំព័ររបស់យើងដែលជាម៉ាស៊ីនមេដែលគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានរក្សាទុកឬម៉ាស៊ីនមេកុំព្យូទ័រឬមូលដ្ឋានទិន្នន័យណាមួយដែលភ្ជាប់នឹងគេហទំព័ររបស់យើងឡើយ។ អ្នកមិនត្រូវវាយប្រហារគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈការវាយប្រហារដែលបដិសេធឬសេវាកម្មបដិសេធ។

តាមរយៈការរំលោភលើបទប្បញ្ញត្តិនេះអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តិបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌក្រោមច្បាប់ប្រើប្រាស់ខុសនឹងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឆ្នាំ ១៩៩០។ យើងនឹងរាយការណ៍អំពីការរំលោភបែបនេះទៅអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធហើយយើងនឹងសហការជាមួយអាជ្ញាធរទាំងនោះដោយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកចំពោះពួកគេ។ ក្នុងករណីមានការរំលោភបែបនេះសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងនឹងត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់។

យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការវាយប្រហារបដិសេធការចែកចាយសេវាកម្មមេរោគឬសម្ភារៈដែលបង្កអន្តរាយបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចឆ្លងចូលឧបករណ៍កុំព្យូទ័រកម្មវិធីកុំព្យូទ័រទិន្នន័យឬសម្ភារៈមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដោយសារតែការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងឬ ដើម្បីទាញយកឯកសាររបស់អ្នកដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឬនៅលើគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័ររបស់យើង។

បណ្តាញភ្ជាប់ពីគេហទំព័ររបស់យើង

កន្លែងដែលគេហទំព័ររបស់យើងមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រនិងធនធានផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីតំណភ្ជាប់ទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់តែព័ត៌មានរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។ យើងមិនមានការត្រួតពិនិត្យលើខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រឬធនធានទាំងនោះទេហើយក៏មិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះពួកគេឬចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតណាមួយដែលអាចកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកដែរ។ នៅពេលចូលមើលគេហទំព័រតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងយើងណែនាំអ្នកឱ្យពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់និងគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ពួកគេដើម្បីធានាឱ្យមានការអនុលោមនិងកំណត់វិធីដែលពួកគេអាចប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នក។

ដែនសមត្ថកិច្ចនិងច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន

តុលាការឥណ្ឌានឹងមានយុត្តាធិការមិនមែនផ្តាច់មុខលើបណ្តឹងណាមួយដែលកើតឡើងពីការទាក់ទងទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់និងជម្លោះឬការទាមទារណាមួយដែលកើតឡើងចេញពីការទាក់ទងជាមួយពួកគេឬប្រធានបទឬការបង្កើតរបស់ពួកគេ (រាប់បញ្ចូលទាំងជម្លោះឬការទាមទារមិនចុះកិច្ចសន្យា) ត្រូវគ្រប់គ្រងនិងបកស្រាយស្របតាមច្បាប់របស់ឥណ្ឌា។

បំរែបំរួល

យើងអាចពិនិត្យឡើងវិញនូវល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នេះនៅពេលណាមួយដោយការកែប្រែទំព័រនេះ។ អ្នកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិនិត្យមើលទំព័រនេះពីពេលមួយទៅពេលមួយដើម្បីកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយដែលយើងបានធ្វើនៅពេលដែលពួកគេកំពុងភ្ជាប់អ្នក។ បទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះក៏អាចត្រូវបានជំនួសដោយបទប្បញ្ញត្តិឬសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានចេញផ្សាយនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។

កង្វល់របស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកមានការព្រួយបារម្ភអំពីសម្ភារៈដែលលេចឡើងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងសូមទាក់ទង tovpinfo@gmail.com ។

សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើង។